Troldtekts CSR-rapport en av de bästa

För andra året i rad har Troldtekt utsetts till ett av de SMF-företag som är bäst på att rapportera om samhällsansvar. En bra CSR-rapport kräver att man ser hållbarhet som en strategisk fråga, enligt vd Peer Leth. Han framhåller att rapporten beskriver både framgångar och utmaningar.

08.09.2021

Vilka danska små och medelstora företag är bäst på att berätta om sitt samhälls- och hållbarhetsarbete? Den frågan har Global Compact Network Denmark och FSR – danske revisorer besvarat även i år, 2021. Och precis som 2020 finns Troldtekt med på den exklusiva lista som offentliggjordes den 7 september på evenemanget SMV COP. Alla företag på listan har minde än 250 anställda och har skrivit under FN:s Global Compact-principer. Därmed ska de varje år redovisa status för sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar.

Motiveringen till platsen på årets lista är bland annat att Troldtekts CSR-rapport för 2020 är en ”grundlig och lättillgänglig rapport med tydliga budskap som ger en god inblick i Troldtekts arbete med samhällsansvar”.

Troldtekts vd Peer Leth är glad över att än en gång finnas med på listan.

– Vi kan leverera en gedigen rapport eftersom vi ser hållbarhet som en affärsstrategisk fråga. För oss är CSR-rapporten inte bara en bunt glansigt papper, utan ett verktyg för att berätta om både framgångar och utmaningar från år till år. Det är väldigt roligt att rapporten uppskattas.

Stort fokus på CO2

Koldioxid är ett av de områden där Troldtekt redogjorde för både framgångar och utmaningar i rapporten för 2020. Å ena sidan är 97,7 % av den energi som förbrukas på Troldtekts egen fabrik förnybar (främst biobränsle och vindkraft), vilket ger låga koldioxidutsläpp i scope 1 och 2.

Å andra sidan har vi något högre utsläpp från externa inköp av varor (scope 3). Här kommer utsläppen av koldioxid nästan uteslutande från tillverkningen av den cement som tillsammans med trä utgör råvaran i Troldtekts akustikplattor.

– Hållbarhet handlar om materialhälsa, livslängd, inomhusklimat, återvinning och alla andra aspekter vi tar upp i CSR-rapporten. Med tanke på de omfattande klimatproblem som FN:s klimatpanel nyligen lyfte fram ännu en gång läggs dock, förståeligt nog, stort fokus på byggmaterials inbäddade koldioxid, säger Peer Leth.

– Vi har kommit långt när det gäller att begränsa koldioxidutsläppen från våra fabriker, så nu är det på cementområdet vi verkligen kan göra förändringar. Det faktum att vår leverantör Aalborg Portland enligt planen kommer att minska sina utsläpp med 70 % fram till 2050 kommer att få stor effekt. Och om vi kan använda Aalborg Portlands nya FUTURECEM, som vi just nu testar, kommer det att ge en minskning på ca 30 %. Parallellt med detta undersöker vi möjligheterna att använda alternativa bindemedel som med tiden kan komplettera eller ersätta cementen.

Är geopolymer en möjlighet?

Hösten 2021 kommer Troldtekt att börja undersöka potentialen hos bindemedlet geopolymer. Det görs i samarbete med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med stöd från Innovationsfonden.

– Geopolymer är en välbeprövad teknik som man tror användes redan vid byggandet av pyramiderna och Pantheon, säger Vibeke Pedersen, Troldtekts tekniska chef. Materialet är inte baserat på kalk, utan på aluminiumsilikat, som bland annat finns i aska från biomassa. Tack vare denna återvinning kan geopolymer ge betydligt lägre koldioxidutsläpp än cement. Genom det nya projektet vill vi ta reda på om det är möjligt att använda geopolymer som råvara i våra akustikplattor och vad det i så fall skulle kräva.

– Cementen är svår att ersätta eftersom den ger våra akustikplattor en naturlig slitstyrka, lång livslängd på 70–80 år och en tolerans upp till 100 % luftfuktighet. Det är också cementen som gör plattorna brandsäkra, utan flamskyddsmedel eller andra skadliga kemikalier. Nu ser vi fram emot att ta reda på om geopolymer kan tillföra samma egenskaper, säger Vibeke Pedersen.