Nu kan du få Troldtekt akustikplattor i färgen clay

Troldtekts nya färg, clay, ger akustikplattorna en karakteristisk och varm färgton som man känner igen från lera. Färgen är särskilt lämplig för målning av akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™, som kan uppnå en jämn färg med varm glöd.

23.06.2023

Kalcinerad lera bidrar till att ge cementtypen FUTURECEM lägre CO2-avtryck än traditionell cement. Leran ger även cementen en varmare färgton som syns tydligt i de omålade Troldtekt-plattorna baserade på FUTURECEM. Här kan färgen dock variera en hel del både i den enskilda plattan och över hela takytan.

Nu lanserar Troldtekt en helt ny färg – vi kallar den Clay 210 – som är lämplig för målning av Troldtekt baserat på FUTURECEM.

– Sedan vi lanserade Troldtekt baserat på FUTURECEM har efterfrågan från både byggherrar och arkitekter ökat kontinuerligt. Det organiska uttrycket med en lite varmare glöd passar bra in i många byggnaders design, säger Michael Christensen, inhouse-arkitekt på Troldtekt A/S.

– Med våra råvaror trä och cement är det vanligt att se fler nyanser i de omålade Troldtekt-plattorna. Målning med lerfärgen skapar ett uttryck där den karakteristiska färgen från leran bevaras och där både den enskilda plattan och den totala ytan får ett enhetligt uttryck, tillägger han.

Flexibla designmöjligheter

Det är möjligt att få såväl Troldtekts traditionella akustikplattor  som  designlösningar baserade på FUTURECEM. Därmed är det även möjligt att få alla de olika plattyperna målade i clay.

Troldtekt har påbörjat processen med att erhålla en Cradle to Cradle-certifiering för Troldtekts akustikplattor i färgen clay – och vi förväntar oss att certifieringen snart kommer att vara på plats. Redan nu är alla Troldtekts akustikplattor i natur och standardfärger Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå.

Sett till produktens hela livscykel har Troldtekt-produkter med FUTURECEM ett koldioxidavtryck som är 26 respektive 38 procent lägre än Troldtekt-produkter baserade på grå och vit cement. 

Läs mer om Troldtekt-produkter baserade på FUTURECEM