Tema: Cirkulärt byggande kräver insatser i alla led

Byggbranschen kan inte minimera sig ut ur klimatkrisen. Det krävs byggnader med lågt koldioxidavtryck – och hälsosamma, hållbara material som kan skapa mervärde i nya kretslopp.

15.05.2023
Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

Till ett onlinetema har Troldtekt GmbH intervjuat frontpersoner inom cirkulär ekonomi. De pekar bland annat ut data och större respekt för resursförbrukning som nyckeln till ett bättre balanserat byggande.

Vi uppnår inte ett hållbart byggande genom att enbart jaga effektiviseringar och optimera processer. Så lyder budskapet från den kände nederländske arkitekten Thomas Rau som grundade RAU Architects och som 2013 valdes till Årets Arkitekt i Nederländerna. Han efterlyser en omställning som i grunden förändrar människans roll på jorden.

– Den största missuppfattningen är att vi tror att vi ska bygga byggnader. I framtiden är byggnaden ett resultat av en logistikprocess, säger han. På samma sätt är råvaror inte heller råvaror, utan naturens konstverk eller limited editions (begränsade upplagor), och i framtiden kommer vi att se byggnader som depåer av ”limited editions”.

Intervjun med Thomas Rau ingår i ett nytt onlinetema från Troldtekt, som producerar akustiklösningar för tak och väggar. Här delar ledande aktörer inom arkitektur och fastighetsutveckling med sig av sin syn på vägen mot ett cirkulärt byggande. Det är en väg som kräver insatser i alla led av byggnadens livscykel – från produktionen av material, genom byggprocessen, driftsfasen och fram till återvinningen av material.

Hälsosamma material och behov av data

Martha Lewis, materialchef på den ledande arkitektbyrån Henning Larsen, pekar i temat på hälsosamma material och omfattande data som avgörande faktorer.

– Det är data som ökar byggmaterialens värde i den cirkulära ekonomin. Information om byggmaterialen sammanställs i materialpass, så att vi till exempel vet hur många gånger en akustikplatta har målats – och med vad. Informationen i materialpassen sammanställs i ett byggnadspass, där det står vilka nya material som används i byggnaden och vad som händer med de befintliga materialen, förklarar hon och tillägger att materialproducenterna här spelar en viktig roll.

– Det är väldigt värdefullt att ett företag som Troldtekt har EPD:er för de flesta av sina produkter. Det är avgörande eftersom det i byggbranschen krävs att vi har mycket bättre kontroll på vilken klimatpåverkan produktionen av byggmaterial har, och den överblicken får vi med EPD:erna, säger Martha Lewis.

EPD:er säkerställer transparens

Det nya onlinetemat beskriver hur Troldtekt jobbar med olika hållbarhetsinitiativ i produktionen av akustikplattor – och här är just EPD:erna (miljövarudeklarationer) ett centralt verktyg. 

Miljöpåverkan från råvaror, transport, produktion, användningsfas och bortskaffande samt möjligheten till återvinning framgår av den livscykelanalys som ligger till grund för EPD:erna. Det gör dem till ett praktiskt verktyg för rådgivare och byggherrar som ska samla in och utvärdera dokumentation om byggvaror.

– Transparens och noggrannhet har varit nyckelord för oss i arbetet med våra EPD:er. Vi har till exempel valt att ha separata EPD:er för våra olika produkter i stället för att bara använda medelvärden, säger Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S.

 

Cementtyp med lägre koldioxidavtryck

I en intervju med cementproducenten Aalborg Portlands vd Michael Lundgaard Thomsen handlar temat också om utvecklingen av den nya cementtypen FUTURECEM™ som har ett 30 procent lägre koldioxidavtryck än traditionell cement. Sedan början av 2022 har det varit möjligt att välja Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM – som sett till produkternas hela livscykel har ett koldioxidavtryck som är 26 procent lägre än Troldtekt baserat på grå cement och 38 procent lägre än Troldtekt baserat på vit cement.

Temasidan innehåller även reportage från ett antal inspirerande byggnader som är certifierade enligt ledande standarder inom hållbart byggande.

 

>> Besök den nya temasidan om hållbarhet inom byggbranschen