CSR-rapport 2020

16.06.2021

Troldtekt närmar sig 100 procent förnybar energi i den egna fabriken. 97,7 procent av den energi som används för att tillverka Troldtekts akustikplattor kommer nu från förnybara källor. Energiförbrukningen per tillverkad kvadratmeter har minskat med 28,6 procent på tre år. Båda siffrorna ligger i linje med företagets Cradle to Cradle-strategi, som tilldelades DI Prisen 2020.

Egen biovärmeugn på fabriken, el baserad på vindkraft och en gradvis övergång från diesel- till eldrivna lastbilar. Det är åtgärder som gör att Troldtekt A/S nu närmar sig 100 procent förnybar energi på fabriken i Troldhede. Den exakta siffran för 2020 var 97,7 procent, vilket är en fortsatt ökning från 94,6 procent 2018 och 96,2 procent 2019. Dessa siffror finns med i Troldtekts CSR-rapport för 2020, som precis har publicerats.

– Det går åt mycket energi för att tillverka alla våra akustikplattor. Framför allt i form av värme för torkning och el till våra högteknologiska maskiner. Därför är det glädjande att nästan all energi nu kommer från koldioxidneutrala källor, säger Peer Leth, VD på Troldtekt A/S.

Peer Leth konstaterar också att Troldtekt även under 2020 lyckades minska energiförbrukningen per tillverkad kvadratmeter akustikplattor. Sedan 2017 har förbrukningen minskat med 28,6 procent – från 27,76 till 19,83 megajoule (MJ). Minskningen är bland annat ett resultat av investeringar i företagets torkugnar.

Dialog med Aalborg Portland

Beräkningen av koldioxidutsläpp omfattar scope 1 och 2, som på Troldtekt utgörs av biobränsle från den egna värmekraftanläggningen och el från vindkraft. Sedan har vi scope 3, som är indirekta utsläpp från externa inköp av varor. Medan Troldtekts utsläpp i scope 1 och 2 närmar sig noll, är siffran i scope 3 högre. Här kommer utsläppen av koldioxid nästan uteslutande från produktionen av den cement som tillsammans med trä ingår som råvara i akustikplattorna.

– Vi för en dialog med vår cementleverantör, Aalborg Portland, som har lovat den danska regeringen att arbeta målmedvetet för att avsevärt minska utsläppen från sin cementproduktion. Detta kommer att göra stor skillnad för våra miljöresultat vad gäller externa inköp av varor, fortsätter han.

Restpartiklar blir råvaror i ny cement

De senaste årens stora investeringar i grön och energieffektiv teknik är en del av Troldtekts strategi. Strategin följer principerna i det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle, där visionen är en värld utan avfall, med sunda material och förnybar energi. 2020 tilldelades Troldtekt DI Prisen av Dansk Industri för att ha ökat sin konkurrenskraft genom en grön omställning baserad på Cradle to Cradle-konceptet.

– Vi lanserade vår Cradle to Cradle-strategi 2012, då vi upplevde en efterfrågan på dokumenterat hållbara byggprodukter, i synnerhet från arkitekter. Sedan dess har ett strategiskt hållbarhetsarbete blivit en förutsättning för att konkurrera på våra största marknader Danmark, Tyskland och Sverige, säger Peer Leth.

– Jag är stolt över de milstolpar vi har uppnått, som även under 2020 har gett ett antal konkreta resultat, tillägger han.

Förutom energimålen lyfter han fram samarbetet med Aalborg Portland, där restpartiklar från kantbearbetningen av Troldtekt-plattorna återanvänds som råvaror i ny cement. 2020 fick Aalborg Portland 3 347 ton spill med de lastbilar som levererar cement till Troldtekts fabrik och annars skulle ha kört tomma tillbaka.

Höjdpunkter från Troldtekts CSR-arbete 2020.

FAKTA: Höjdpunkter från Troldtekts CSR-arbete 2020

2020 genomförde Troldtekt bland annat följande CSR-aktiviteter:

 • Minskad energiförbrukning per enhet
  Mängden energi som förbrukas per tillverkad Troldtekt akustikplatta minskade med 9,7 procent jämfört med 2019. Sedan 2017 har Troldtekt minskat energiförbrukningen per enhet med 28,6 procent.
 • Ökad andel förnybar energi
  97,7 procent av Troldtekts energiförbrukning kom från förnybara källor. All el som används i produktionen kommer från vindkraft och värmen som används bl.a. till torkning kommer från den egna biovärmeugnen.
 • Tonvis av restpartiklar tillbaka till Aalborg Portland
  Restpartiklar från kantbearbetningen av Troldtekts akustikplattor används i Aalborg Portlands cementproduktion – och återförs därmed till det tekniska kretsloppet. 2020 skickades 3 347 ton restpartiklar tillbaka med Aalborg Portlands lastbilar som hade levererat cement till Troldtekt.
 • Allt råvirke kommer från certifierade skogar
  Från och med 2020 är Troldtekt A/S certifierade enligt de båda ledande standarderna för hållbart skogsbruk: FSC® (FSC®C115450) och PEFC™. Allt råvirke till produktionen av akustikplattorna är certifierat, och kunderna kan fritt välja mellan de två standarderna när de köper från Troldtekt.

>> Läs hela Troldtekts CSR-rapport för 2020.

En engelsk version av rapporten kommer att skickas till FN i juni som en del av Troldtekts anslutning till Global Compact, ett frivilligt, världsomspännande initiativ för företags samhällsansvar. Troldtekt har skickat sin CSR-rapport till FN varje år sedan 2010.

FAKTA OM TROLDTEKT:

 • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
 • Sedan 1935 är naturmaterialen trä och cement, utvunnen av dansk kalksten och lera, råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
 • Troldtekts affärsstrategi baseras på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Höjdpunkter från Troldtekts CSR-arbete 2020.