Förvaring och acklimatisering

Toleranser

Troldtekt är ett naturligt material vars inneboende egenskaper och beståndsdelar – träull och cement – kan ge upphov till mindre variationer i plattorna.

Plattornas mått och vikt är dock inom angivna toleranser för 23 +/- 2°C och 50 +/- 5 % relativ luftfuktighet.

Felaktig förvaring och acklimatisering kan ge upphov till att plattornas mått och vikt förändras. Därför är det viktigt att alla monterings-, förvarings- och acklimatiseringsanvisningar följs noggrant.

Före montering av Troldtekt®

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna förvaras liggande, med lämpligt stöd, t.ex. på lastpallar eller träreglar.

Förvaring utomhus

I allmänhet rekommenderas inte att Troldtekt-plattorna förvaras utomhus, men om detta är nödvändigt bör du skydda plattorna med en presenning eller liknande. Observera att förvaringen utomhus bör vara så kortvarig som möjligt.

Förvaring inomhus

Vid förvaring av Troldtekt inomhus ska du ta bort eventuellt förpackningsmaterial eftersom det annars kan bildas kondens under det. Acklimatiseringen startar först när förpackningsmaterialet har avlägsnats och plattorna har ”pinnats upp”.

Det är dessutom viktigt att Troldtekt inte utsätts för direkt solljus genom fönster eller torkar ”ojämnt”, t.ex. med värmekanon. Se till att skydda plattorna mot damm under hela byggtiden.

Acklimatisering

Troldtekt-plattor bör acklimatiseras i minst 2 veckor och max. 8 veckor före montering.

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna acklimatiseras innan du monterar dem. Acklimatisering innebär att plattorna anpassar sig till den temperatur och luftfuktighet som förväntas råda i rummet när byggnaden tas i bruk. Under dessa förhållanden rekommenderar vi att du acklimatiserar plattorna i minst 2 veckor innan du monterar dem. Acklimatiseringstiden beror på den relativa luftfuktigheten och luftväxlingen i rummet.

Acklimatisering sker genom att du lägger läkter (pinnar) mellan plattorna och ser till att det är bra ventilation i lokalen. Troldtekt är ett material som består av ca 50 % trä, och därför försöker plattorna hela tiden hålla samma temperatur och fuktighet som omgivningen – precis som t.ex. trägolv. Därför bör du inte börja montera Troldtekt förrän bygget är helt klart och lokalen har den temperatur och luftfuktighet som den kommer att ha när den tas i bruk. Troldtekt-plattorna genomgår en grundlig torkprocess innan de lämnar fabriken i Troldhede, men vid transport eller förvaring kan plattorna suga åt sig fukt igen. Om du monterar plattorna utan att acklimatisera dem först, finns det risk för att de drar ihop sig (krymper) när de torkar. Detta kan resultera i små krympsprickor. Om plattorna suger åt sig fukt efter monteringen kommer de bara att tryckas ihop med varandra. Det är alltså ingen risk att de sväller så mycket att de trycker till andra byggnadsdelar.

Troldtekt-plattorna bör acklimatiseras även när de ska monteras i våtrum eller utomhus.

 

DanSticks® för uppinning

DanSticks® by Troldtekt används för att pinna upp alla Troldtekt akustikplattor. Pinnarna garanterar en enkel och stabil acklimatisering av akustikplattorna före montering.

DanSticks är tillverkade av återvinningsbar plast, de är lätta att rengöra och kan användas om och om igen.

>> Läs mer om DanSticks® by Troldtekt 

Mottagende, förvaring och acklimatisering

Anvisningar för mottagende, förvaring och acklimatisering innan Troldtekt®-plattorna monteras