Före montering av Troldtekt®

Denna bruksanvisning beskriver hur du förvarar dina Troldtekt® akustikplattor före montering.

Viktigt att veta om cementbunden träull

Troldtekt cementbunden träull består av cement och trä som är naturmaterial. Därför ”arbetar” plattorna för att uppnå samma temperatur och luftfuktighet som omgivningen – precis som t.ex. trägolv.

Om du monterar fuktiga Troldtekt-plattor riskerar du att plattorna drar ihop sig (krymper) när de torkar så att det uppstår mindre krympsprickor. Det är därför viktigt att du följer förvaringsanvisningarna noga.

Om plattorna suger åt sig fukt efter monteringen kommer de bara att tryckas ihop med varandra. Det är alltså ingen risk att de sväller så mycket att de trycker till andra byggnadsdelar. 

Plattornas mått och vikt ligger inom den angivna toleransen när omgivningarna har en temperatur på 23 °C +/-2 °C och en relativ luftfuktighet på 50 % +/-5 %.

Du bör inte börja montera Troldtekt förrän byggnaden är helt stängd och värmen är påslagen.

Kontrollera plattorna vid mottagandet

Kontrollera vid mottagandet att antalet akustikplattor är korrekt och att det inte finns några synliga fel och
brister på plattorna. Om det är fel på plattorna ska du genast lämna in din reklamation. Troldtekt accepterar inte reklamationer av synliga fel och brister efter att plattorna har monterats.

Förvara plattorna på rätt sätt

Vi rekommenderar att du förvarar Troldtekt akustikplattor inomhus. Det är viktigt att du tar bort eventuellt emballage eftersom det annars kan bildas kondens under emballaget – och det gör plattorna fuktiga.

Det är dessutom viktigt att Troldtekt-plattorna inte står i direkt solljus som kommer in genom fönster och att du inte torkar
dem ”skeva” med t.ex. en värmekanon.

Vi rekommenderar inte att plattorna förvaras utomhus eftersom väderförhållandena kan påverka dem. Om förvaring utomhus ändå är nödvändig bör du skydda plattorna med en presenning eller liknande så att de inte utsätts för regn eller annan form av fukt. Se till att plattorna förvaras utomhus så kort tid som möjligt.

Acklimatisera plattorna vid behov

Troldtekt-plattorna har genomgått en torkprocess innan de lämnar fabriken i Troldhede. Om du förvarar plattorna torrt efter mottagandet  behöver du enligt vår erfarenhet inte acklimatisera dem.

Om plattorna däremot har förvarats vid hög luftfuktighet kan det vara bra att lägga läkt (träreglar) mellan plattorna och låta dem acklimatisera sig inomhus i cirka 14 dagar före montering.

Under acklimatiseringen anpassar sig plattorna till den temperatur och luftfuktighet som råder i rummet. Sörj för god ventilation i rummet. 

 

Stötta plattorna före montering

Före montering ska du förvara dina Troldtekt-plattor i horisontellt läge med bra stöd. Det kan till exempel vara på pallar eller läkt.