Troldtekt® dots

Få en enhetlig yta med ett dynamiskt mönster av cirkulära element genom att välja Troldtekt dots. Ytan på varje enskild akustikplatta bryts av 66 runda fördjupningar med varierande storlekar på mellan 20 och 60 millimeter i diameter.

Fördjupningarnas storlek tilltar och avtar i ett gradvist förlopp över varje platta, och mönstret slår igenom på hela ytan när plattorna möts i halvförband. 

Utvalda referenser med Troldtekt® dots

Se också