Troldtekt® bafflar

Troldtekt bafflar är en effektiv och flexibel akustiklösning som kan komplettera både befintliga absorbenter i tak och väggar och tillföra akustisk reglering i lokaler där det inte går att montera ett nedpendlat akustiktak.

Med Troldtekt bafflar kan akustiken skräddarsys efter behov eftersom bafflarna är nedpendlade en och en från takkonstruktionen. Det ger både stor frihet när det gäller design och arkitektoniskt uttryck och mycket hög verkningsgrad eftersom de frihängande Troldtekt bafflarna absorberar ljud på båda sidor av panelen.

Designen är enkel och elegant med en synlig aluminiumprofil i toppen där de tunna stålvajrarna sätts fast.

Troldtekt bafflar finns i natur (obehandlade) eller i Troldtekt standardfärger (Cradle to Cradle-certifierade) eller i alla RAL- eller NCS-färg.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kulturbyggnad
Photo: Dipl.-Ing. Olaf Wiechers

Format

Troldtekt bafflar finns i formaten 300x600 mm, 300x1200 mm, 600x600 mm och 600x1200 mm.

Galleri

Galleri