Troldtekt® profilsystem

Du kan välja mellan olika profilsystem när du ska montera ett nedpendlat Troldtekt akustiktak. I vissa system är skenorna ett synligt designelement, medan de i andra är helt dolda.

I projektbyggnader som större kontor, skolor och institutioner uppnår du vanligtvis den största akustiska effekten när du monterar ett nedpendlat Troldtekt-tak i ett profilsystem. Profilsystemet kommer att ha ett avstånd på till exempel 200-300 millimeter till det fasta taket, så att det finns ett hålrum ovanför akustiktaket.

Du har möjlighet att välja mellan flera olika bärverk, beroende på vilken undertaksdesign och vilken monteringsform du önskar.

I ett C60-profilsystem monterar du Troldtekt-plattorna med skruvar eller KN-beslag. I ett T-profilsystem lägger du skivorna i skenorna utan verktyg – och du kan välja om skenorna ska vara synliga eller dolda.

Se også