Anne Stensgaard

Kan man designa om traditionella cementbundna träullsplattor för att ge dem ett mer estetiskt uttryck – utan att kompromissa med deras goda akustiska egenskaper?
Det var den utmaningen Anne Stensgaard tog sig an i samarbete med Troldtekt.

 

Anne Stensgaard är utbildad glasblåsare och har därför en känsla för former. Hon brinner för kvalitetsprodukter tillverkade av naturmaterial – särskilt om de tilltalar många människor. Hon har också öra för god akustik. Det var därför självklart för henne att göra sitt design- och teknikprojekt i samarbete med Troldtekt.

– Jag ville utforska vad man kan göra med Troldtekts plattor i fråga om form. Den viktigaste frågan var hur man kan uppnå estetiska uttryck med hjälp av industriella akustikplattor, förklarar Anne Stensgaard.

Tillverkningsprocessen tog två månader och hon fick hjälp av flera av Troldtekts anställda på vägen. Kurt Madsen på huvudkontoret bidrog med att definiera materialets förmåga och inriktningen för projektet. Anne Stensgaard arbetade också mycket med produktionschefen och en snickare som gav feedback och hjälp med det praktiska genomförandet och montering i verkstaden i Troldhede.

Vackra former
I sitt sista projekt presenterade Anne Stensgaard plattor pressade i konkava former, dubbla vågor och andra spännande böjda former. Hon fick ett positivt gensvar.

– Projektet var mycket lyckat. Plattorna har ett mer sensoriskt uttryck och strukturen understryks vackert av de nya formerna – utan att kompromissa med hållfastheten. Den akustiska effekten har faktiskt förbättrats genom formen på plattorna och den direkta integreringen av den ljudspridande funktionen i den cementbundna träullen, förklarar hon.

Positiva möjligheter
De nya plattorna siktar på den privata marknaden, framträdande kommersiella byggnader och offentliga byggprojekt – och har tagits emot entusiastiskt av Troldtekt.

– Det är naturligt för oss att hjälpa ambitiösa studenter, och vi värdesätter den dynamik och de utvecklingsmöjligheter projektet har gett oss, säger Peer Leth, vd.

De organiska formerna visas nu upp i företagets showroom, där de väntar på rätt projekt för att starta produktionen.

Tre serier

Vid sidan av sitt arbete med de nya organiska formerna, utvecklade Anne Stensgaard också en serie plattor med hjälp av Troldtekt standardplattor som helt enkelt kapades i olika former. Hon designade tre olika serier som Troldtekt nu kan tillverka på beställning.

Små cirklar

Troldtekt små cirklar: plattorna skärs till önskade dimensioner och sedan skärs hål i plattorna. Plattorna monteras i två lager med kontrasterande färger. Antingen två skikt av cementbunden träull eller ett skikt av Rockfon med ett färgat filtskikt och ett skikt av cementbunden träull.

Indrag

Troldtekt indrag: plattor med olika tjocklekar som skapar olika nivåer av indrag. Plattorna monteras som Troldtekt standardplattor men med olika skruvar beroende på plattjocklek.

Cirklar

Troldtekt cirklar: plattorna skärs till önskade dimensioner och sedan skärs hål i plattorna. Plattorna monteras i två lager med kontrasterande färger. Antingen två skikt av cementbunden träull eller ett skikt av Rockfon med ett färgat filtskikt och ett skikt av cementbunden träull.

Skisser & idéer

Anne Stensgaards syfte med projektet var att presentera nya produktidéer som tillför skulpturala och estetiska värden till ett rum. Hon ville också utveckla produkter som inte kompromissar med akustik och som var prisvärda.

Anne Stensgaard skrev i sin projektrapport att hon hade två val – antingen att dölja den akustiska dämpningen, eller att utnyttja den som en del av designen. Hon bestämde sig för det senare eftersom hon ville utveckla produkter som gör visuell skillnad och lägger till arkitektoniskt värde till rummet.

Anne Stensgaard hämtade inspiration från nuvarande hem- och inredningstrender. Hon skrev i sin projektrapport att den nuvarande trenden pekar mot en mjukare och mer personlig inredningsstil, samt en mer uttrycksfull och djärvare stil. Organiska former ses också oftare på väggar och tak. Anne Stensgaard hade tre förslag:

1. 3D-yta

 • Göra ytan på modulerna tredimensionell.
 • Arbeta med ytan för att ge den ett organiskt och levande uttryck.
 • Integrera ljudspridare/barriärer direkt i plattorna.
 • Utnyttja formernas ljus- och skuggeffekter.
 • Tona cementen i nya färger.

2. Nya ytstrukturer

 • Arbeta med ytan.
 • Dekorera med olika lätta material i ytan: bambufiber, textiler, stickat, riktade spån, flätade band, etc.
 • Öka ytans hållfasthet.

3. Skära plattorna i geometriska former.

 • Skära 600x2000 mm plattor i nya geometriska former.
 • Tona cementen i olika nya färger.
 • Montera plattorna i mosaikmönster i olika kombinationer.
 • Använda modulerna för att dekorera stora ytor.
 • Böjda ytor är också möjliga.

3D-former
Enligt Anne Stensgaard var de nya 3D-formerna för de cementbundna träullsplattorna det mest intressanta resultatet från projektet. 3D-formerna har den extra fördelen att man kan integrera barriärer direkt i plattorna och förhoppningsvis uppnå samma effekt som om man har monterat spjälor eller liknande tak.

De organiska formerna kommer att sprida ljudet direkt. 3D-designen tilltalar våra sinnen och hjälper till att skapa stämning och göra ett enkelt rum mer inbjudande.

Anne Stensgaard valde att fortsätta att använda trä för ytstrukturen. Hon övervägde att använda träspån på ett mer organiserat och strukturerat sätt för att se hur plattornas uttryck skulle förändras om alla fibrerna hade samma riktning eller var sammanvävda. Detta var dock opraktiskt, och de nya formerna gav träet ett tilltalande utseende utan att kräva en förändring av strukturen för att uppnå ett mer organiskt och estetiskt utseende.

Skisser & idéer: Enkel våg

Modulen börjar med en 30 mm rak sektion, vilket gör det möjligt att montera modulerna med skruvar, och ger samtidigt vågen mer markerade former. Modulerna kan monteras i olika kombinationer.

Montering: 4 skruvar, T35-profil eller dolt KN-beslag.

Skisser & idéer: Konkav kurva

Dessa kurvor är det perfekta valet vid renovering av gamla djurstallar. Kurvorna påminner om traditionella välvda tak.

Montering: T35-profil eller dolt KN-beslag.

Skisser & idéer: Asymmetrisk våg

Modulerna kan användas för att täcka hela taket eller monteras som enskilda moduler mellan 600 x 600 mm standardplattor.

Montering: Dold T35-profil eller KN-beslag.

Skisser & idéer: Dubbel våg

Modulen börjar med en 30 mm rak sektion, vilket gör det möjligt att montera modulerna med skruvar, och ger samtidigt vågorna mer markerade former.

Skisser & idéer: Dubbel asymmetrisk

Dessa moduler ser bra ut när de används för att täcka ett helt tak. Ljuset ger olika skuggor beroende på riktningen, och vågorna får en mer diskret eller uttalad effekt beroende på vilken vinkel de ses från.

Montering: dolt KN-beslag eller T35-profil.