Beräkna akustiken i ett rum

Testa Troldtekts akustikkalkylator.

Med Troldtekts akustikkalkylator kan du snabbt få en översikt över akustiken i en lokal. 

Ange rummets mått och materialval så genererar akustikkalkylatorn en överskådlig rapport med användbara uppgifter om rumsakustiken.

Med akustikkalkylatorn kan du:

  • beräkna både rummets efterklangstid och absorptionsarea
  • välja fördefinierade geometrier för ditt rum – till exempel tak till nock eller horisontellt tak
  • välja mellan de vanligaste materialen för golv, väggar, dörrar, fönster och tak
  • infoga egna värden för andra material som används i rummet

Viktigt att tänka på

Akustikkalkylatorn beräknar efterklangstid och absorptionsarea Sabines formel. Du kommer inte att få några rekommendationer för placering av ljudabsorbenter, varningar om risk för eko mellan parallella väggytor (fladdereko) och liknande.