Troldtekt & arbetsförhållanden

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra arbetsmiljön ytterligare och göra Troldtekt till en ännu mer attraktiv arbetsplats

På Troldtekt stödjer vi våra medarbetare och försöker tillgodose deras behov så att de ska ha de bästa förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen. Vi har en platt organisationskultur med möjlighet till en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet och hälsa är fasta fokusområden på Troldtekt och vi har bland annat infört följande åtgärder:

  • Gratis första hjälpen-kurser för medarbetarna och hjärtstartare på flera ställen i lokalerna.
  • Alla medarbetare omfattas av Troldtekts arbets- och fritidsolycksfallsförsäkring.
  • Vi fokuserar på att förbättra damm- och bullerförhållandena, minska antalet tunga lyft samt minska arbets- och tidspressen
  • Initiativ för att behålla medarbetare som blir sjuka eller drabbas av förslitningar.

Inflytande och kollektivavtal
En bra arbetsmiljö är inte bara en uppgift för ledningen Därför har Troldtekts medarbetare ett stort inflytande på sitt eget arbetsliv, bland annat via representation i Troldtekts företagsråd.

Troldtekt följer Dansk Industris gällande kollektivavtal, erbjuder gratis arbetskläder, möjlighet till flexibla arbetstider samt sjukförsäkring till alla medarbetare som önskar.
 
Personalfond och granskning
Troldtekts personalfond har sedan 1936 gett nuvarande eller tidigare medarbetare ekonomiskt stöd om olyckan är framme, på arbetet eller privat.

Troldtekts ansvar sträcker sig även utanför den egna organisationen. Därför granskar vi våra produktleverantörer genom vår uppförandekod.