Bearbetning av Troldtekt

Troldtekts cementbundna träull är ett material som är stabilt att skruva i, men samtidigt lätt att bearbeta och såga. Detta säkerställer enkla arbetsmoment och stor flexibilitet vid montering av akustikplattorna.

Plattorna kan sågas eller fräsas med en vanlig handsåg, cirkelsåg eller överfräs. I instruktionerna för bearbetning av Troldtektplattor kan du se vad du behöver tänka på när du använder olika typer av verktyg.

 

Instruktioner för bearbetning av Troldtekt akustikplattor
Ladda PDF