Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen. Troldtekt akustikplattor är bedömda hos Byggvarubedömningen enligt följande:

Bedömd produkt: Troldtekt akustik
Publicerat: 21.10.2016
Bedömning: rekommenderas

Se hemsidan