Hållbar akustikbeklädnad för tak och väggar

Troldtekt akustikplattor av cementbunden träull bevarar råvarornas goda egenskaper: cementens hållfasthet och styrka samt träets naturliga andningsförmåga.

Cementbundna träullsplattor är ett robust och hållbart material. Det är härdnings- och bindningsprocessen som förvandlar cementen i plattorna till betong och ger materialet styrka. Träets naturliga egenskaper gör materialet andningsbart och diffusionsöppet. Troldtekt är stabilt att skruva i, men samtidigt lätt att bearbeta och såga.

 

Den naturliga styrkan innebär bland annat att Troldtekt cementbunden träull: 

  • har en lång livslängd på minst 75–80 år

  • tål fuktiga miljöer som simhallar

  • klarar hårda bollskott i idrottshallar

Material med lång livslängd

Kombinationen av trä och cement gör Troldtekt cementbunden träull till ett robust material som håller i minst 75–80 år efter att akustikplattorna har monterats i en byggnad.

I en miljövarudeklaration (EPD) anges livslängden på cementbundna träullsplattor som standard till 50 år – baserat på information från databaser med generisk produktinformation. Men i praktiken finns det massor av exempel på att Troldtekt akustikplattor ingår i byggnader som är betydligt äldre.

Fler exempel på transformation

Gamla Troldtekt-tak bevaras ofta när en byggnad byggs om för nya ändamål. Ett exempel på detta är ZENI Arkitekters kontor som var ett av sex nominerade projekt till RENOVER-priset 2020. Det här arkitektkontoret i danska Aabenraa var från början en pannhall, och här har man bevarat de ursprungliga Troldtekt-taken från 1957. Det går också att måla gamla Troldtekt-plattor och på så sätt ge dem en ny look. Det gjordes till exempel vid en större renovering av Aarhus Airport – i stället för att välja helt nya tak.

Den långa livslängden har vi även sett i samband med utbyggnaden av Troldtekts egen fabrik i Troldhede. Här köpte vi upp grannhus byggda på 1940-talet, då det var vanligt att använda Troldtekt cementbunden träull som putsade väggelement. Bakom innerväggarna i ett av husen dolde sig ca 80 år gamla Troldtekt-plattor – som fortfarande var i gott skick.

Livslängd spelar stor roll för miljön

Material med lång livslängd är bra för både miljön och totalekonomin. En livscykelanalys av en byggnad (LCA) omfattar utvinning och bearbetning av råvaror, transport, produktion av de olika byggmaterialen, drift och underhåll, avfallshantering och återvinning.

Ofta ligger en stor del av en produkts miljöpåverkan i råvaru- och produktionsfasen, och om ett material håller i 80 år fördelas den belastningen på en betydligt längre period än för ett material som byts ut efter 20 år. 

Den tidshorisont man jobbar med för att beräkna byggnadens livscykel spelar en viktig roll i LCA-beräkningarna. Perioden kan variera beroende på typ av byggnad och definieras vanligen i förväg om beräkningen görs som ett led i en certifiering.

Ledande byggnadscertifieringar som DGNB räknar till exempel bara med 50 års livslängd för en byggnad. Men eftersom Troldtekt precis som flera andra byggmaterial har en markant längre livslängd, är det ofta motiverat att jobba med en längre tidshorisont på exempelvis 80–120 år. 

Troldtekt fungerar även i de fuktigaste rummen

Teknologisk Institut har dokumenterat att Troldtekt akustikplattor tål att användas i rum med

  • en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/-2 procent)

  • temperaturer på upp till minst 40 grader.

Därmed har Troldtekt uppnått CE-märkningens högsta nivå (D) för vattenbeständighet.

Dokumentationen visar att Troldtekt är ett pålitligt val även för riktigt fuktiga och varma rum som simhallar, duschrum och spaavdelningar.

Teknologisk Institut i Danmark, som är ackrediterat för att dokumentera materialens vattenbeständighet, har
utsatt Troldtekts plattor för extremt hög luftfuktighet. Testet har utförts i enlighet med den europeiska produktstandarden för undertak, EN 13964.

För att uppnå CE-märkningens bästa klass (D) för vattenbeständighet måste akustikplattorna kunna tåla en relativ luftfuktighet (RH) på mer än 95 procent i kombination med en temperatur över 30 grader.

Troldtekt har testats för att tåla en RH på 98 procent (+/- 2 procent) i kombination med en temperatur på 40 grader.

Formstabilt material

Även i fuktiga miljöer är Troldtekt-plattorna formstabila och förblir plana, vilket gör att de inte bågnar med tiden. Teknologisk Institut har dokumenterat att plattornas dimensioner bara ändras med 0,05 promille om luftfuktigheten i ett rum förändras med en procentenhet.

Ladda ner dokumentation om fuktstabilitet

 

Skruvar och profiler är korrosionsskyddade

För montering av akustikplattor i mycket fuktiga miljöer, där man även använder klor, erbjuder Troldtekt speciella strukturskruvar i extra korrosionsskyddat utförande, C5. För exempelvis undertak i simhallar innebär det att det är möjligt att välja ett komplett C60-profilsystem i stål där både profiler och skruvar är C5-klassade.

Skruvarna finns i alla färger, så att de även matchar tak och väggar med målade Troldtekt akustikplattor.

Se utbudet av tillbehör

Slagtålighetscertifiering

Troldtekt-plattorna är testade och certifierade för att klara stötar och slag från bollar i enlighet med den tyska standarden ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar).

Ett brett utbud av konstruktioner med Troldtekt är testade och godkända för användning som vägg och tak i idrottsanläggningar och gym där de utsätts för avsevärd påverkan när till exempel en handboll slår i med hög hastighet.

För ytterligare information om testmetoder och certifikat, kontakta vår lokala återförsäljare. 

Ladda ner dokumentation om Troldtekt slagtålighet

Photo: Tommy Kosior & Olaf Wiechers

Tak- och väggbeklädnad i sporthallar utsätts för slag och stötar från bollar.

I Tyskland krävs det dokumentation av materialets slagtålighet i enlighet med ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar). Provningen utförs på ett laboratorium hos Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-institutet vid universitetet i Stuttgart. I CE-standarden för nedpendlade undertak, EN 13964, är slagtåligheten också en parameter och de tyska provningarna utförs enligt denna. Enligt EN 13964, annex D, slagtålighet, klassas Troldtekt som klass 1A.

Ett stort antal konstruktioner med Troldtekt akustikplattor har provats vid institutet i Stuttgart och har godkänts som vägg- och innertaksbeklädnader i sporthallar. Detta gäller såväl konstruktioner på glespanel som konstruktioner nedpendlade i C60-profilsystem.

Prüfung der Ballwurfsicherheit DIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact resistance.

 

Innertaksbeklädnad

En handboll kastas 36 gånger mot provtaket med en hastighet på 16,5 ± 0,8 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 60° och 1×12 gånger ur en vinkel på 90°.

 

Väggbeklädnad

En handboll kastas 54 gånger mot provväggen med en hastighet på 22,5 ± 1,2 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 45° och 1×30 gånger ur en vinkel på 90°.