Testad för att klara hårda bollskott

Troldtekt akustikplattor är testade för bollskottsäkerhet vid universitetet MPA Stuttgart. Här utsätts både tak- och väggbeklädnad för hårda bollskott precis som i idrottshallar.

Photo: Tommy Kosior & Olaf Wiechers

Tak- och väggbeklädnader i idrottshallar utsätts för stora påfrestningar t.ex. när en handboll kommer flygande i full fart. Därför måste material för beklädnad av tak och väggar i idrottshallar, gymnastiksalar och liknande uppfylla höga krav. Troldtekt akustiklösningar är testade för att klara hårda bollskott.

I Tyskland kräver man dokumentation med avseende på materialens "bollskottsäkerhet" i enlighet med Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele.

Testet genomförs av medarbetare på ett laboratorium vid Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) vid Otto-Graf-Institut på universitetet i Stuttgart. Det gör de i enlighet med CE-standarden för nedpendlade undertak, EN 13964, där även bollskottsäkerhet är en parameter. I enlighet med EN 13964, bilaga D, Impact ressistance, är Troldtekt klassificerat som klass 1A.

Flera konstruktioner har testats
Faktum är att ett stort antal konstruktioner med Troldtekt akustiklösningar har testats på institutet i Stuttgart och godkänts för användning som tak- och väggbeklädnad i idrottshallar. Det gäller både konstruktioner på glespanel och konstruktioner som är nedpendlade i C60-profilsystem.

 

Test av takbeklädnad
En handboll skjuts iväg mot provtaket 36 gånger med en hastighet på 16,5 ± 0,8 m/s. 2 × 12 skott skjuts iväg från en vinkel på 60° och 1 × 12 skott från en vinkel på 90°.

 

Test av väggbeklädnad

En handboll skjuts iväg mot provväggen 54 gånger med en hastighet på 22,5 ± 1,2 m/s. 2 × 12 skott skjuts iväg från en vinkel på 45° och 1 × 30 skott från en vinkel på 90°.

 

Ladda ner dokumentation
I tabellen nedan kan du se vilka konstruktioner med Troldtekt som erhållit certifikat för bollskottsäkerhet.

För mer information om testmetoder eller specifika testrapporter är du välkommen att kontakta vår avdelning för teknisk rådgivning.

Ladda även ner översikten över Troldtekts certifikat för bollskottsäkerhet