Troldtekt® dots

Designlösningen Troldtekt® dots är akustikplattor med ett dynamiskt mönster av cirkulära fördjupningar

Få en enhetlig yta med ett dynamiskt mönster av cirkulära element genom att välja Troldtekt dots. Ytan på varje enskild akustikplatta bryts av 66 runda fördjupningar med varierande storlekar på mellan 20 och 60 millimeter i diameter.

Fördjupningarnas storlek tilltar och avtar i ett gradvist förlopp över varje platta, och mönstret slår igenom på hela ytan när plattorna möts i halvförband. 

Ladda ner broschyr

Troldtekt® design

I den här broschyren får du inspiration och fakta om Troldtekt designlösningar.

Det finns nio att välja på men oändliga möjligheter att kombinera, så att varje projekt kan få sitt eget uttryck.

Se hur ett urval av lösningarna har använts i praktiken, och läs en intervju med arkitekten bakom de nio modellerna.