Frihängande akustiska öar

troldtekt unedged cloud

Troldtekts frihängande akustiska öar har ett elegant och lätt uttryck, och upplevs som en enkel, nedpendlad takplatta i rummet.

Eftersom skenor och pendlar har dragits tillbaka från kanterna är det bara själva takplattan och den tunna kanten på Troldtektplattorna som är synliga.

Troldtekt® akustiska öar

Troldtekt® Plus
Monteringsanvisning för akustiskt ö-tak på C60-profiler

Troldtekt® akustiskt ö-tak
Tekniskt datablad