Optimal miljö för barnen i Amagerbro

Den nya förskolan ligger precis intill skolan i Amagerbro, en stadsdel i Köpenhamn präglad av klassiska lägenhetskomplex. I planeringen av förskolan har dagsljuset spelat en viktig roll.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i institutioner för barn och unga

Förskolan Bodil utgörs av två identiska huskroppar med totalt tolv avdelningar för både småbarn och större barn fördelade på tre våningar. I mellanbyggnaden, som sticker ut med sin träklädda fasad, ligger kök och andra gemensamma utrymmen. De två övriga huskropparna är klädda med röda plattor upptill, vilket gör att de smälter fint ihop med skolans röda tegel. Nedtill är de klädda med obehandlat trä, precis som mellanbyggnaden. För att minimera avtrycket på tomten och utnyttja ytan på bästa möjliga sätt, är förskolan uppförd som ett mycket kompakt byggnadskomplex – vilket dessutom ger lägre materialåtgång och energiförbrukning.

 

Lugn takyta

På avdelningarna är fönstren placerade på olika sätt, beroende på var i byggnaden de ligger. Dagsljus strömmar in från flera håll, vilket ger en fin variation av hur rummen upplevs under olika tider på dygnet. De stora fönstren har träfärgade karmar, som matchar takens Troldtektplattor i naturträ och bidrar till att skapa struktur och värme i rummen. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna inredas på många olika sätt. Man kan skapa rum i rummen och anpassa verksamheten efter barnens ålder. I lokaler med mycket möbler och leksaker är det bra att ha en lugn takyta som skapar samband mellan de olika rummen.