En liten stad i staden

På Christianshavn har landets största förskola och fritids öppnat, men genom att organisera den bebyggda ytan i mindre enheter med stora skillnader upplevs Børnebyen som en stad i liten skala.

Troldtekt, Børnebyen Christianshavn
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På en trekantig grund intill Prinsessegade ligger Børnebyen Christianshavn, som är öppen för barn i åldrarna 0–15 år. De totalt 710 barnen är naturligtvis uppdelade i de traditionella avdelningarna som förskola, fritids etc. men byggnaderna skapar tillsammans en organism av enheter som har sin egen identitet. Skalan har anpassats efter stadsdelen så byggnaderna är inte höga eller monotona. Precis som en stad har børnebyen en stadsport, brandstation, restaurang, rådhus, torg och kvarter.

Färger och ytor  

Stadsporten är i guld och ”brandstationen” är röd. Fasaderna är i trä, metall, tegel och glas. Skillnaderna i material och färger är stora och skapar en brokig bild av en liten stad, där allt har en funktion och en anknytning till platsen. Lekplatser och gröna områden utgör mellanrum och ger ett sammanhängande uterum, som är en viktig del av Børnebyens mångfaldiga upplevelser. Därinne finns det många stora fönsterpartier, terrasser och liknande, som binder samman ute och inne.

Förskolorna präglas av barnens egen kreativitet och inredningen är mer funktionell. Taken är främst klädda med Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ eller vitmålade, som är ett av de genomgående materialen på våningarna och byggnaderna innanför. Troldtekt dämpar efterklangstiden och ger därmed en bra akustik, inte minst i rummen med dubbel höjd. Därutöver passar Troldtekt med sin yta fint in i Børnebyens övriga palett av solida och olikartade material.