Förskola med naturen inne och ute

Den nya hållbara stadsdelen Nye utanför Aarhus utvecklas steg för steg, och med tiden kommer allt fler barn till den nya förskolan Løvstikken.

Akustiktak från Troldtekt i barn- och ungdomsinstitution
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

I Nye är det fokus på det goda familjelivet och närheten till naturen runt omkring. Dagvatten samlas upp och renas lokalt innan det används för att t.ex. spola toaletter och tvätta kläder i bostäderna. Bostadsprojekten är till stor del byggda med hållbarhet i åtanke, men också med en hög arkitektonisk nivå.

För Løvstikken gäller även att huset är genomtänkt i förhållande till hållbara material och lösningar. Huset är kompakt i två våningar, vilket skapar ett bra flöde i lärarnas vardag. De äldre förskolebarnen samlas i 2 avdelningar på övervåningen – var och en består av 3 grupper som har egen trappa till lekplatsen. På bottenvåningen finns motsvarande 2 avdelningar med små förskolebarn, som har fri tillgång till lekplatsen.

I husets hjärta ligger en central trappa, som binder samman huset som ett gångjärn. Ljuset från takfönster ovanför trappan sprider sig in i det centrala rummet och belyser också konstdekorationen som hänger över trappan och i små lådor där lamporna kan tändas av barnen. Dekorationen med naturen som tema har gjorts av konstnären Lise Haurum.

Fina designlösningar

Løvstikken är organiserad så att tre avdelningar delar ett gemensamt utrymme med kök och ett större badrum. Rummen får mycket dagsljus och det finns även en fin utsikt från många fönster. Ljuset reflekteras i de vita Troldtekt akustikplattorna, som fyller en viktig funktion när det gäller husets akustik. Troldtekt används i ett mindre kvadratiskt format, som elegant fortsätter längs väggytan i avgränsade områden i en vit ram.

I det centrala rummet är den lilla skalan också inramad med små leklådor med fönster ut till atriumet. De är gjorda i faner precis som hisschaktet bredvid huvudtrappan, vilket ger värme till det stora rummet.