Geometriska former skapar helhet

En kompakt och geometrisk lösning var svaret på utmaningarna med en liten grund och en önskan om att spara energi. Detta gav också byggnadens tydliga identitet och varierande rumsmönster.

Troldtekt Drivhuset SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Förskolan Drivhuset ligger i ett äldre villakvarter och passar väl in i stadsdelens skala med sitt brutna tak och putsade fasad, precis som grannarna. En genomgående gata med gemensamhetsutrymmen utgör byggnadens inre rygg, och detta rum orienterar man sig mot både från småbarnsavdelningarna på nedre plan och från övervåningens avdelningar för större barn.

Gemensamhetsutrymmet har en nära kontakt till lekplatsen tack vare de många fönstren, men rummet lyses även upp ovanifrån, vilket skapar en behaglig atmosfär. Gemensamhetsutrymmet har dubbel takhöjd och ansluter till många intilliggande rum. Därför har man lagt stor vikt vid akustiken och använt Troldtekt akustikplattor i taket och i lister på väggarna.

Arkitekten hos Henning Larsen Architects, Margrete Grøn, berättar att byggnadens speciella geometri med lutande tak och det växlande rumsmönstret ska upplevas som en helhet.

Genom att välja Troldtekt som ett genomgående material i taken förstärks byggnadens geometri och identitet som helhet. Dessutom framhäver Margrete Grøn fördelarna med att Troldtekt inte kräver ett nedpendlat tak och därför inte heller sänker takhöjden. Akustiken fungerar riktigt bra både i gemensamhetsutrymmet med högt i tak och i de små rummen, och det gör mycket för trivseln och hemmakänslan.