Trygghet och sagor

Förskolan är byggd som en böjd länga där ingången ligger i den trygga innergården medan grupprum och kapprum är riktade ut mot den stora lekplatsen runt byggnaden.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. förskolor
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

I Havndrup mellan Roskilde och Køge har behovet av förskoleplatser länge ökat och därför har man valt att bygga en ny förskola, Eventyrhaven (sv. Sagoträdgården). I och med möjligheten att bygga en helt ny förskola har det också funnits många önskemål om inredningen. NOVA5 arkitekter lyckades samla alla funktioner i en svängd byggnad där barnen kan uppleva en trygg vardag och där de har möjlighet att utvecklas genom lek och kreativitet.

Utmed en svängd korridor utan dörrar ligger grupprummen sida vid sida i riktning ut mot lekplatsen. Grupprummen öppnar upp mot lekplatsen både genom de stora fönstren och det sluttande taket. Korridoren upplevs som ett sammanlänkande rum som håller ihop den stora förskolan. Korridoren är mycket varierad med nischer och öppningar för garderober och gemensamma rum.

Öppna rum med bra akustik

Eventyrhavens många gemensamma rum är placerade mot innergården och ger ett intryck av husets många utvecklingsmöjligheter. Här finns ett speciellt rum för att lära sig om natur och vetenskap och ett annat rum är dedikerat till kreativa produktioner. ”Aulan” med möjlighet till lek och teater kan öppnas upp till ett gemensamt rum så att barnen kan framföra en liten föreställning.

Vissa gemensamma rum är öppna mot korridoren, medan andra har glasväggar och gör det möjligt att se de aktiviteter som pågår. Glasväggarna ger också en känsla av att rummen är sammanknutna, vilket ytterligare understryks av att det finns Troldtekt akustiktak på båda sidor av glasväggen.

Troldtekt akustikplattor har använts i alla tak i Eventyrhaven och ger en fin arkitektonisk helhet och textur som framhäver den lugna och trygga atmosfären i huset.