Dekorativt tak med stark visuell effekt

När arkitektfirman Johansen & Rasmussen ritade den nya förskolan i Risskov utanför Aarhus valde de att gå nya vägar och testa en ny design till taken.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den integrerade förskolan på Frijsenborgvej utgår ifrån en befintlig gymnastiksal som blir en aktivitetslokal för barnen. Därifrån går nybyggnationen i två riktningar och ger plats åt totalt åtta grupprum. Det finns en fin förbindelse till lekplatsen omkring förskolan eftersom byggnaderna har flera övertäckta nischer samtidigt som de två flyglarna ramar in en större utomhusyta.

Byggnaden är byggd i gult tegel som är karakteristiskt för husen i området. Arkitektfirman Johansen & Rasmussen från Aarhus har stor erfarenhet av förskolebyggnader, och den här förskolan präglas också av genomtänkta lösningar med känsla för barnens behov.

Lugna rum

Med inspiration från husets många riktningar valde arkitekten ett designtak från Troldtekt i vissa rum. Med Troldtekt tilt line uppstår visuella effekter i både större och mindre skala. Där plattorna monteras följer ögat de långa linjerna, medan de sneda linjerna bara fortsätter i vissa fall så att intrycket blir mer slumpmässigt. Upplevelsen av taket varierar också mycket beroende på ljusinfallets riktning.

Troldtekt tilt line används i kapprum och andra utrymmen längs gångytorna. I de andra taken ger vita Troldtekt akustikplattor med ultrafin struktur en del lugna ytor som utgör en kontrast mot de mer levande ytorna med Troldtekt tilt line.