Små hus i huset

Galaxen är en stor förskola med ett tydligt formspråk byggt i vackra och gedigna material, som ger en inramning åt barnens vardag.

Troldtekt Galaxen
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ett stort utskjutande tak under de stora trädkronorna är det första intrycket man får av Galaxen i Jyderup. Här har man inrett för sex förskolegrupper och tre grupper för mindre barn som är fördelade längs fasaderna. Huset är sammansatt av fem långsträckta ”hus” i varierande höjd med tak till nock. Mitt i huset ligger ett gårdsrum, som släpper in extra dagsljus i rummen. D

en rumsliga variationen i förskjutningar och takhöjder ger en spännande fasad med den nästan böljande fasaden i trä och zink. Vardagsrummen innanför märks av i fasaden genom de markanta gavlarna. En ”bild” som barnen känner igen och som ger en känsla av en mindre skala i ett annars stort hus. Valet av trä och zink går också i linje med skalan för barn och det är material som både är robusta och får en vacker varierande patina.

Luftiga rum

Även inomhus har man lagt vikt vid att skapa en behaglig miljö för barn och anställda. Den höga takhöjden ger en behaglig och luftig atmosfär och en trevlig rumsutformning. För att skapa bra akustik i rummet med högt i tak har Kullegaard Arkitekter valt Troldtekt akustikplattor till taken och de inre gavlarna.

Återigen har den naturliga variationen och spelet i ytan valts för att ge Galaxen ett spännande uttryck. Takbelysningen i rummen med högt i tak framhäver rummets karaktär. Rummen med högt i tak har även utnyttjats och framhävts genom att lekmöbler och ”hus” har satts in som barnen kan krypa på och gömma sig i.