Ett bra ställe att växa på

Förskolan Grønnegården är både en mycket framåtblickande byggnad och visuellt i linje med de historiska byggnaderna på den 100-åriga Grønnegården. Ur detta har det skapats en mycket framgångsrik förskola.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA

Den trelängade byggnaden med plats för totalt 144 barn har uppförts som Danmarks första CO2-neutrala förskola – och dessutom är den Svanenmärkt. Genom den konsekventa användningen av trä hamnar faktiskt siffrorna på plus, anläggningen är alltså CO2-negativ. Väggarna är byggda i CLT-trä med träisolering och beklädnad både på in- och utsida. Dessutom måste det framhävas att de murade partierna övervägande består av återanvänd sten.

På taket till den centrala, gemensamma byggnaden finns ett solcellssystem som ger huset hållbar elektricitet, vilket också är en förutsättning för Svanenmärkningen. Grønnegården har byggts vid den historiska gården med samma namn och den är en del av förskolans lekplats. BBP Arkitekter har lyckats skapa en naturlig helhet mellan befintliga och nya byggnader. Den gamla ladan har helt klart varit en inspirationen till designspråk, färger och användningen av trä.

Ett levande inre

Strukturen i förskolan är precis som om det var en riktig gård. Gemensamma funktioner som garderob, allrum, kök och administration ligger i huvudbyggnaden som är högre än de två längorna med olika rum för barnen. Arkitektoniskt har en fin kontinuitet skapats mellan rummen, samtidigt som man upplever skillnader i rummets belysning, rymd och färger. Dagsljus prioriteras tydligt med takfönster, och allrummen vid avdelningarna har också stora fönster.

I alla tak sitter Troldtekt, ett material som är godkänt för användning i Svanenmärkta konstruktioner. I de flesta rum är det Troldtekt Line i naturträ som med sina spår förvandlar taken till sammanhängande ytor som går vidare till nästa rum.

Konstnären Malene Bach har ansvarat för färgsättningen av Grønnegårdens interiör, vilket vackert belyser träets struktur och rummens inbördes relation till varandra.