Lekrum

Barnhuset Himmel og Hav är ritat med en tydlig tanke som skapar ett fint sammanhang mellan ute och inne. Som en helhet och med flera sorters rum och vrår på samma gång. Gott om plats för lek!

Troldtekt, Himmel og Hav
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Barnhusets alla fasader är klädda med tegel och det är på flera sätt ett väl valt material. Grannbyggnaderna i form av en kyrka och en skola är i traditionellt tegel, och den nya byggnaden passar därför fint in i raden av röda hus. Tegel är också ett stabilt material, som även använts här, så byggnadens utsida upplevs som mindre. Barnhusets enheter är sammansatta runt det röda torget – husets nav – som stora klossar. De mindre enheterna ger några fina uteplatser på och runt huset.

Många sorters rum

Inomhus upplevs inte klossarna som något som bryter upp rummen, utan som en fördelning av funktionerna som gör huset överskådligt och rationellt. Rummen till respektive daghem och dagisbarn är mycket rymliga genom sin inredning och dagsljus från flera håll. Garderobsutrymmena är tillräckligt stora för att ha plats för lek och större aktiviteter. Barnhuset har ett bra rumsligt flöde som hjälper till att sprida den fina stämningen i huset. Vita akustikplattor från Troldtekt har använts som genomgående material på alla tak och de bidrar till det fina inomhusklimatet.

Förutom barnens rum har Himmel og Hav det röda torget i mitten, vilket används till allt från barnyoga till karneval. Rummet är vackert utsmyckat med stadens silhuett och små hus med fönster. Från torget kan man gå in i en idrottshall, där barnen kan leka med skumgummidynor eller andra motoriklekar. Detta rum är också mycket karaktärsfullt med svarta Troldtekt-tak och en blandning av svartmålade och fanérklädda väggar. Dagsljuset dominerar även här med stora fönsterpartier mot flera väderstreck.