Hållbara förskolan Humlebien

Den nybyggda förskolan i Svenstrup söder om Aalborg är ritad med fokus på en bra vardag för barn och personal. Det här kan ses i arkitekturen, och förskolebygget är guldcertifierad enligt den internationella hållbarhetsskalan DGNB.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i barninstitution
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Totalt finns här fyra förskoleavdelningar som placerats parvis i änden av byggnadens två flyglar. Det ger avdelningarna ett optimalt dagsljusinsläpp och utsikt mot omgivningarna. I mitten av byggnaden ligger allrummet i anslutning till det pedagogiska köket. Området som förbinder flyglarna är flexibelt och skapar goda möjligheter för en allsidig inredning. Allrummet har förlängts ut i korridorerna där små sidonischer har inrättats för barnen.

Arkitektoniskt präglas förskolan Humlebien av stor överskådlighet och transparens – framför allt mellan utomhus- och inomhusarealer. Byggnaden tar utgångspunkt från barnens skala och har därför också många fönster i barnhöjd.

Sunda material
Arkitektfirman Hovaldt har ritat en förskola där tonvikten ligger på värderingarna inkludering, hälsa och lärande i inredning och byggkoncept. Dessa är införlivade i många delar av byggnaden, inte minst genom valet av material.

Taken är klädda med vita Troldtekt akustikplattor monterade med synliga T-profiler som valts för att skapa bra akustik och inomhusklimat i förskolan. De enhetliga taken skapar ett fint sammanhang mellan alla rum i huset, där linoleumgolven har olika färger för att tala om var man får ha på sig utomhusskor.

I övergångszonen mellan lekplats och allrum finns en stor övertäckning som ger möjlighet till lä eller skugga för barnen. Även här har man valt Troldtekt akustikplattor vilket gör att inne och ute binds ihop på ett fint sätt. Övriga utomhusmaterial utgörs främst av trä och tegel.