Platsbunden förskola i Kolding

Kildemosen är en ny, stor förskola som anpassats väl till det omgivande bostadsområdet. Den utgår faktiskt fysiskt och kulturellt från den befintliga miljön för att uppfylla kommunens strävan efter hållbarhet.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Kildemosen är uppdelad i fyra avdelningar och en personalbyggnad som ligger som en liten rad förskjutna hus med sadeltak. På så sätt har Pluskontoret Arkitekter strukturerat upp den bebyggda ytan till mindre enheter på ett sätt som både motsvarar stadsdelens skala och den pedagogiska principen om små världar som barnen successivt växer upp från.

Koldings kommun strävar efter att arbeta mycket målmedvetet med hållbarhet, vilket också Kildemosen har fått ett hedersomnämnande för i samband med Arkitekturens Dag 2020.

På tomten låg tidigare kasernbyggnader vars tegelstenar återanvänts till de nya byggnaderna. Kildemosens petroleumblå fönster är också en direkt ”återanvändning” från platsens kulturhistoria. Man kan idka återvinning på många nivåer, vilket utöver begränsad resursförbrukning ger en mycket platsbunden identitet.

Massor av dagsljus

Avdelningarna är placerade två och två och delar en mellanliggande kapprumsbyggnad med platt tak, vilket framhäver avdelningarnas sadeltak. Takformen innebär att rummen har en bra takhöjd som går upp till nock, vilket möjliggör takfönster både i rummen och i det gemensamma området.

Taken är överallt täckta med Troldtekt akustikplattor, vilket garanterar bra akustik och bra koppling mellan rummen över funktioner och avdelningar. Troldtekt är ett hållbart material som tillverkas av certifierat trä från danska skogar och cement av danska råvaror.

Kildemosens avdelningar är ordnade så att rummen vetter mot ”framsidan” respektive ”bakgården”, och de förskjutna avdelningsbyggnaderna skapar fina utrymmen i övergången mellan ute och inne.