God akustik för små bråkstakar

Förskolan Haus elf i norra delen av Kiel har funnits sedan maj 2017 och har gott om plats för de 64 barnen i åldrarna sex månader till 6 år att leka, stoja och upptäcka. Förskolan ligger i det nya bostadsområdet Anscharpark in Wik, som utmärker sig genom en blandning av historiska byggnader, nya hus och en gammal park, och den ligger bara ett stenkast från Kielfjorden.

Svarta akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i förskola
Photo: Olaf Wiechers, architect

Förskolan är en del av Verein für Kinder-, Jugend- und Soziale Hilfen (KJSH), och dess konceptuella tyngdpunkt är den estetiska utbildningen, rörelsen och självständigt lärande. För att barnen ska kunna utvecklas optimalt har Haus elfs 620 kvadratmeter delats in ett rörelserum, ett rum för rollspel, en ateljé, en verkstad, ett vilorum för de minsta och ett barnkafé där flickorna och pojkarna kan laga mat och äta tillsammans med pedagogerna.

Alla fönster i den moderna och ljusa byggnaden går ner till golvet så att även de minsta kan titta ut. De antracitfärgade fönsterkarmarna bildar en fin kontrast till de ljusa väggarna och trägolven i de generöst tilltagna rummen. Låga sideboards kan användas när barnen ska ställa sig upp eller som lekyta, medan platsen under kan användas som förvaringsutrymme. Små podier som delvis är avgränsade med skiljeväggar med titthål skapar nya perspektiv i rummen. Alla hyllor är enkla och öppna och förstärker intrycket av obegränsade möjligheter till upptäckter.

Ett kraftfullt kreativt inslag är de svarta Troldtekt-takplattorna som lyfter fram ljuset på ett imponerande sätt. Takplattorna dämpar det oundvikliga oväsendet från de små bråkmakarna och ser till att brandskyddet är optimalt i Haus elf.

De hållbara Troldtekt-akustikplattorna består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Trä är ett organiskt och antändligt material, men i Troldtekt-plattan omges minsta träfiber av brandsäker cement. Därför har Troldtekt-plattorna låg brännbarhet, med låg värmeavgivning och nästan ingen rökavgivning vid brand.