En plats som gjord för lek och stoj

Sønderborg är södra Jyllands största stad med nästan 30 000 invånare. Den är vackert belägen vid Als Sund och har blivit en populär bostadsort för många barnfamiljer.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i förskolor

Därför satsar man också på att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för den nya generationen genom att bygga förskolor av hög kvalitet. Midtbyens Naturbørnehus, ritad av ZENI Arkitekter, är ett bra exempel på hur man kan skapa en attraktiv miljö för både barn och pedagoger.

Den relativt stora byggnaden har två våningar, men ger ett nedtonat intryck tack vare en elegant förskjutning av de sju huskropparna. Sadeltaken gör dessutom att anläggningen smälter in i omgivningen och upplevs som ”små hus”, precis som på en klassisk barnteckning.

Naturen som inspiration

Midtbyens Naturbørnehus har plats för 130 barn, varav 35 på småbarnsavdelningen. De gemensamma utrymmena består av ett stort allrum, motorik-, kreativitets- och vetenskapsrum samt lekrum och små nischer. Dessa utrymmen har dubbel takhöjd och förbindelse med avdelningarna på båda våningsplanen. I de rymliga lokalerna finns gott om fönster som ger generöst ljusinsläpp och fin utsikt.

Barnen är indelade i åtta grupper. De yngsta håller till på bottenvåningen och de äldre en våning upp. Till förskolans tak har man valt Troldtekt i naturträ med fin struktur.

Gården är uppdelad i olika zoner, med trygga lekytor för de minsta närmast husen och mer äventyrliga aktiviteter för de större i utkanten. TT+ Arkitekter har lagt ner mycket arbete på att skapa en varierad och väldisponerad naturlekplats som sträcker sig kring tre av förskolans fyra sidor.