Troldtekt, Akustiktak i barninstitution
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt