Hållbarhet och rörelse för barn

För barnen på idrottsförskolan Rymarksvej är rörelse nyckelordet i vardagen. Rörelse präglar förskolan både inomhus och utomhus, och det är tydligt att den nya byggnaden är ritad med det i åtanke.

Troldtekt Sports kindergarten, Rymarksvej, Hellerup
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Förskolan ligger i ett grönt område nära Minneslunden och är en förskola som barnen åker till med buss. Byggnaden är långsträckt och rationellt strukturerad, vilket gör att den smälter in fint i området som tidigare var ett kasernområde. Byggnaden är helt i trä med gräs på taket.

Förskolans sju rum ligger längs den nordliga fasaden med dörrar ut till det fria, och längs den motsatta fasaden mot lekplatsen ligger garderober, kontor och tre stora multifunktionella lekrum, där man har inrett för lek och rörelse. Dagsljuset spelar en markant roll i husets arkitektur. Utöver de stora fönsterpartierna bidrar även takbelysningen med ett behagligt ljus i badrummen och i det stora lekrummet. Träkonstruktionen är synlig hela vägen upp till nock och ger en naturlig indelning av funktionerna.

Väl valda material

Man har använd trä i konstruktionen, men även som perforerat faner på väggarna och i taket i form av Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ. Golven är i grön linoleum. Tillsammans skapar materialvalen lugna rum och en robust förskola som tål lek och hög ljudnivå. Sammanställningen av material har gjorts med en känsla för detaljernas betydelse för helheten.

Förskolan är byggd enligt hållbara principer och är ett pilotprojekt inom certifieringsstandarden DGNB. Byggnaden är byggd enligt Green Building Council Denmarks principer om hållbarhet, vilket har haft betydelse när det gäller bland annat materialval, hållbarhet och bedömningen av kostnaderna under byggnadens livslängd.

”Vi har skapat en byggnad som är konsekvent i sitt materialval, som är robust och som förhåller sig aktivt till sina användare. Den ska tåla att användas. Det har dessutom varit en ambition redan från början att sätta pedagogik och rörelse i centrum och låta arkitekturen uttrycka detta fokus”, säger Uffe Bay-Smidt, partner på KANT arkitekter.