Savannen har byggts på naturens villkor

I Frederikssund Kommune ligger Børnehuset Savannen, där både små och stora förskolebarn kan njuta av de nybyggda inomhus- och utomhusytorna. Lek, kreativitet och hållbara material har införlivats i designen.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i förskolor
Photo: Kirstine Mengel

2019 invigdes det nybyggda Børnehuset Savannen i Skibby med förskola för både småbarn och större barn. Frederikssunds Kommune, där förskolan ligger, är byggherre och huset har ritats av Nordic – Office of Architecture.

När förskolan utformades lade man vikt vid att skapa en bra miljö med kreativa inomhus- och utomhusytor i mindre skala där barnen kan känna sig trygga i mindre grupper och områden.

Det är en envåningsbyggnad i fyra delar – en för småbarnen, två för de äldre förskolebarnen och en del som ett gemensamt område med kök, aktivitetsrum och kontor.

Minimalt miljöavtryck

Børnehuset Savannen ligger naturskönt intill en skog. För att ta hänsyn till miljön har byggnaden klätts med Svanenmärkta träprofiler. Hållbara material har dessutom valts över lag enligt byggherrens önskan om ett minimalt koldioxidavtryck. Därför har en livscykelanalys utförts på alla material som använts.

Huset värms upp med bergvärme och det finns 60 kvadratmeter solceller på taket.

Ljuset och naturen släpps in via både takfönster och stora fönsterpartier. Eftersom Børnehuset Savannen har plats för över 100 barn är det viktigt med ett bra inomhusklimat och därför är takhöjden hög. För att undvika en hög ljudnivå och rumseko har Troldtekts akustikplattor monterats i alla tak i byggnaden.

Förutom att Troldtekt-taken ger en bra akustik, matchar de även Savannens dokumenterat hållbara profil.