Lek med form

Tidsmaskinen är namnet på den nya avdelningen i Lergravparkens fritidshem. Fritidshemmet består av tre byggnader som utgår från en gammal villa som har renoverats för att passa sitt ändamål. Från villan går man via en ny glasad gång till ett sjusidigt torn byggt för teater, rörelse och musik.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i barninstitution
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De tre delarna fungerar som en fin helhet, där tornet har sin utgångspunkt i den befintliga omgivningen och därmed har blivit ovanligt integrerat på platsen. Tegel som bärande material, med alla dess möjligheter, ger tornet en egen karaktär samtidigt som byggnaden skickar en blinkning till kvarterets burspråk och vindskupor.

Den klassicistiska villan har inretts med historiska möbler i exempelvis ett gammaldags vardagsrum, bibliotek och speceriaffär. Därav namnet Tidsmaskinen. I tornet har man skapat en perfekt miljö för teater på nedervåningen, medan övervåningarna är för rörelse och musik. Tornets sjusidiga form stöder och inbjuder till rörelse, men kan också användas för lugnare lek.

Tysta rum

Tidsmaskinens torn liknar inget annat. Men BBP Arkitekter har inte skapat en Villa Villerkulla. Genom att använda tegel både inne och ute i det helmurade tornet har man inte ändrat på alla parametrar. De sju sidorna, runda fönster och sneda tak är en välkänd form som ger rummen en tydlighet, precis som teglet ger närvaro och materialitet.

Troldtekt akustikplattor har valts till alla tak, vilket förstärker materialiteten men dämpar akustiken. Trälister har monterats på innertakets nedåtgående sidor eller fogar, vilket understryker formen. Golven avspeglar takets form på alla våningar, och de spännande innertaken framstår nästan som dekoration i rummen.