Tillsammans var för sig

I ett naturskönt landskap nära Silkeborg i Danmark ligger boendet Hinge för vuxna med autism. Utifrån en enda modul har en helhet med stor variation skapats som tar hänsyn till de boendes trivsel.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i bostadsbyggnader

Autismboendet i Hinge har byggts utifrån tidigare erfarenheter av boenden för denna målgrupp, där individuella behov och avskärmning behöver tillgodoses, men där även möjligheten att träffa andra är viktig. De 16 husen är uppdelade i två husgrupper och ligger vackert utspridda i den sluttande terrängen. Varje hus har en egen gångväg som går till det gemensamma huset i en landskapsarkitektur som gör att boendet smälter in i den omgivande naturen. Husen är byggda som identiska moduler med alla de fördelar som den lösningen innebär. Det gemensamma huset, som knyter samman åtta bostäder, är byggt som tre moduler i en enda byggnad och består av vardagsrum med utgång till gården, ett litet kök och personalrum.

Bostad med zoner

Bostäderna är likadana, men varierar i färg (både fasad och takyta) och placeringen i landskapet. De är byggda i trä med en enkel och genomtänkt design. Entrén har en övertäckt inramning och bostaden på cirka 49 kvm är indelad i zoner – markerade i golvets färg, från det ”svala” köket till den varma lugna zonen och till det mer luftiga vardagsrummet, som också har en fin sittnisch. Taket sluttar så att bostaden öppnar upp sig mot terrassen och utsikten. Personer med autism har ofta sensoriska utmaningar och behöver därför skärma av ljud från andra, men akustiken i bostaden bör också vara dämpad. Troldtekt dämpar efterklangen i rummen och kompenserar därmed för de annars släta ytorna. Dessutom binder snedtaket med Troldtekt ihop rummen. Uterummet är en viktig del av Njordrum Cares koncept, som en förlängning av bostaden och som en avskärmning mot omgivningen som kan anpassas för respektive boende.