Energiriktiga bostäder mitt i Ringkøbings naturstadsdel

BJERG Arkitektur står bakom 80 nya allmännyttiga bostäder som är uppförda i Naturbydelen Ringkøbing K. Bostäderna är byggda som så kallade passivhus och har ett negativt CO2 -avtryck på driften.

Troldtekt ingår som en del av designen.

Inspiration till akustiklösning med tak från Troldtekt i privat bostad

Hur ser framtidens bostäder idealiskt sett ut? Det ger Fjordudsigten i Ringkøbing ett bra förslag på. Fjordudsigten består av 80 allmännyttiga bostäder som ägs av Ringkøbing-Skjern Boligforening och ligger i det nyetablerade bostadsområdet ”Naturbydelen, Ringkøbing K”, där även andra typer av bostadsbyggnader har uppförts.

De allmännyttiga bostäderna byggdes i två omgångar. I oktober 2021 stod 47 bostäder redo för inflyttning och i augusti 2022 följde de återstående 33 bostäderna.

Kanozi Arkitekter har ritat projektet. 

 

Byggda som passivhus

Ringkøbings nya allmännyttiga bostäder är designade enligt passivhusprincipen. Det är byggnader som kännetecknas av att de förbrukar väldigt lite energi. Faktum är att bostäderna producerar mer energi än de förbrukar, och därmed har de ett negativt klimatavtryck i driftfasen.

Det framgår av BUILD:s rapport ”25 byggnader kan inspirera till lägre klimatavtryck”, där Fjordudsigten framhävs som ett exempel på bästa praxis.

Bostäderna har faktiskt det lägsta CO2-avtrycket för färdigbyggda bostäder i publikationen med ett totalt livscykelavtryck på 3,1 kg CO2/m2/år, vilket är långt under gränsvärdet i de officiella byggreglementet på 12 kg CO2/m2/år.

Läs BULD:s rapport här: 25 byggerier kan inspirere til lavere klimaaftryk.

– Det är isoleringen som gör skillnaden, och hur man designar huset. Att bygga passivhus som Fjordudsigten kräver att man bygger kompakt så att de kan hålla värmen och orientera bostäderna rätt i förhållande till sol och vind. Fönster ska vara stora ytor som placeras på rätt ställen så att solen kan skina in och ge värme.

Det berättar Mark Krebs, arkitekt MAA, certifierad passivhusdesigner, certifierad rådgivare i hållbart byggande och partner hos BJERG Arkitektur.

Bostäderna har exempelvis inga element eller rör och därmed ingår inte metall i materiallistan. Istället är de välisolerade och har en mindre ventilationsanläggning samt solceller på taket.

Fjordudsigten är Ringkøbing-Skjern Boligforenings första bostadsprojekt av denna kaliber. Det började med att direktör Bo Lodbjerg deltog i ett Realdania-arrangemang om passivhus.

– Som bostadsförening vill vi bidra till den gröna agendan. Men vi har ett rambelopp vi måste hålla oss till. När vi upptäckte att det går att bygga bostäder som passivhus inom en normal projektbudget gav styrelsen grönt ljus, säger Bo Lodbjerg, direktör för Ringkøbing-Skjern Boligforening.

 

Ljus och lätt design

Bostäderna i Fjordudsigten finns både som ett- och tvåplanslägenheter och har antingen en terrass på bottenvåningen eller en balkong på första våningen. Alla bostäder har stora fönster mot söder, och flera har utsikt över fjordlandskapet mot väster.

Byggnaderna är uppförda med ett träskelett. Fasaden består av naturskiffer och trä, medan isoleringen är av glasull med en återvinningsgrad på 75 procent.

Invändigt är designen ljus och enkel med användning av varma material som trägolv och Troldtekt akustikplattor i ljus natur i alla bostadens rum.

– Det är en sak att designa miljövänliga bostäder. Men vi tänker lika mycket på dem som ska bo och trivas i bostäderna. Det gör vi bland annat genom att fokusera på stora fönster som ger dagsljus och hälsosamma material som skapar bra inomhusklimat, säger Mark Krebs.

Han berättar att BJERG Arkitektur har ett mantra om att arbeta med akustik i bostadshus:

– Eftersom hårda material ger eko måste vi se till att ha god akustik. Troldtekt är en bra lösning som samtidigt bidrar estetiskt till rummet och skapar värme i samspel med exempelvis trägolv.