Ny identitet

Himmerlands bostadsrättsförening har lagt ner ett enormt arbete för att vända den negativa trenden i området vid Kildeparken i Aalborg Øst. Stadsdelen har fått en ny identitet, med satsningar som exempelvis idrottsanläggningar och en ny vårdcentral.

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

En grupp rådgivare har tillsammans lyckats återskapa ”Det Nye Fyrkildevej”, genom att bygga vidare på områdets potential och göra de förändringar som var nödvändiga.

Den lokala arkitektbyrån BJØRK & MAIGAARD har samarbetat med LINK Arkitektur i projektet med att förnya områdets struktur, landskapsbild, fasader och bostäder. Resultatet är ett kvarter som ser nytt och välkomnande ut.

Radhusen har byggts om ända ner till den bärande konstruktionen och är därför som nya på många sätt. Omstruktureringen har bland annat resulterat i en ny typ av bostad som har en högre takhöjd på övervåningen. För att säkerställa en behaglig akustik har man därför installerat Troldtekt akustiktak här och i trappuppgångarna, där övriga ytor är hårda.

Varierad struktur

För att skapa variation har man sett till att det finns flera olika typer av bostäder på varje gata, vilket ger en större blandning av boende. Rent generellt har man arbetat mycket med miljön i området. De högre husen och vissa andra partier i huslängorna är klädda i svart trä, vilket är både snyggt och ger en materialmässig variation.

Som en del av den holistiska renoveringen av Kildeparken byggs dessutom seniorboende och företagslokaler i området. Även här används Troldtekt akustikplattor, för att säkerställa en bra akustik och en mer varierad struktur.