Agorahaverne

Ibihaven är den första av flera seniorboenden med det gemensamma namnet Agorahaverne, som fastighetsutvecklaren Tetris A/S har utvecklat och är byggherre för. En centralt placerad atriumträdgård är utgångspunkten för en gemenskap som skapar närhet i vardagen.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Ibihaven består av flera mindre radhuspartier i två våningar som tillsammans ramar in ett övertäckt atrium som alla boende når från sina bostäder. Från de översta våningarna nås atriet via en loftgång. Alla bostäder har terrasser eller balkonger där de boende kan komma ut i friska luften.

Agorahaverne är tänkt att fungera som bostäder för vuxna med utflyttade barn som vill ingå i en ej förpliktande gemenskap och få en trygg vardag. Att bo här kan vara ett sätt att träffa nya människor och bli en del av en gemenskap.

Grönskande gemensamt utrymme

Atriet är avlångt och fyllt av växter vilket gör att det inte kan överblickas från entréplan. Bostädernas små förskjutningar påminner om stadens oregelbundenheter, och på ett sätt kan Ibihaven liknas vid en grönskande småstad. Agora betyder torg, en plats för oväntade möten eller planerade evenemang.

Atriet rymmer också flera andra gröna zoner med flera olika möblemang som bjuder in till både samvaro och egentid. Planteringarna är noga genomtänkta och sköts av en trädgårdsmästare.

Husen är byggda i trä och trädoften är påtaglig i det stora atriet. Under loftgångarna finns ingångarna till de enskilda bostäderna. Här har arkitekterna skapat ett fint övergångsområde mellan det gemensamma och det privata. Här används Troldtekt-plattor i naturträ som ger en behaglig akustik närmast bostäderna och träbeläggning framför de klinkers som annars utgör atriets golv.