Kontakt med naturen

Kløverbakken smälter väl in i omgivningen på den stora, sluttande tomten utanför Odder i Danmark. Detta nya bostadsområde är skapat utifrån en önskan om att leva ett mer hållbart liv, där beslut fattas med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. bostadsbyggnader

Visionen har varit att skapa en ”bykänsla”, med ett definierat centrum och gator som förbinder de olika husen. Hela Kløverbakken ger ett organiskt intryck, med slingrande gator och kuperad terräng som ger fin utsikt över själva området och naturen runt omkring. Hållbarhet och gemenskap har varit vägledande vid val av allt ifrån byggmaterial till matvaror, transporter och energiförbrukning.

De 58 bostäderna finns i 6 olika modeller, varav ingen är större än 125 kvm. Bostädernas återhållsamma storlek och arkitektur är ett direkt svar på utmaningarna med överkonsumtion både vad gäller byggande och förbrukning. I gengäld har alla boende tillgång till en gemensam byggnad mitt i området, med kök/matsal, kafé, gästrum och orangeri.

I Kløverbakken lever man i samklang med naturens resurser, vilket i sin tur skapar balans både i privatlivet och samhället.

Bra akustik och komfort

Bostäderna utgörs av fristående hus, parhus och tvåvåningshus. Utvändigt ger de ett enhetligt intryck, eftersom alla är byggda i FSC-certifierat trä med värmebehandlade fasader och sedumtak. Invändigt skiljer de sig mer åt, beroende på respektive köpares önskemål om loft, antal badrum samt köks- och badrumsinredning. Enplanshusen har tak upp till nock med takfönster, medan tvåvåningshusen har inbyggda ljusschakt mellan våningsplanen.

Troldtekt är ett genomgående material i samtliga rum, vilket ger bra akustik och komfort i bostäderna. Troldtekts produkter uppfyller dessutom kraven på Svanenmärkta byggnader och ger ett positivt bidrag i DGNB-certifieringens redovisning. Troldtekt arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling, bland annat när det gäller miljöpåverkan från produkter och produktion.

– Byggprojektet har i stor utsträckning fokuserat på material och koldioxidavtryck. Samtliga hus är byggda i trä, och bostädernas genomsnittliga storlek är betydligt mindre än det nationella genomsnittet.  Det ger ett lägre koldioxidavtryck per boende. Bostadsägarna har varit involverade i materialval och arkitektur, och lokala växtarter har valts vid anläggningen av naturliga grönområden, säger Lauritz Rasmussen, kanslichef på Træ i Byggeriet.