Höghusens fyr

Längst ut på Aarhus Ø står stadens fyr med 42 våningar. Lighthouse är Danmarks högsta bostadshus och en elegant avslutning på projektet, där de första bostäderna byggdes 2012.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. bostadsbyggnader

Lighthouse är en fyr på alla sätt och ett landmärke för Århus som välkomnar med sina öppna och vita fasader. Inspirationen till de organiska kurvorna, som är Lighthouse arkitektoniska kännetecken, har hämtats från havet och vågorna runt platsen. Placeringen är naturligtvis helt enastående för många av de boende med utsikt över både hav, skog och stad. Men den 142 meter höga byggnaden har även lyckats få en relation till marken och de sociala ramarna för livet på Aarhus Ø.

Lighthouse kvaliteter är uppenbara och byggnaden har utsetts till världens bästa höghus 2023 i kategorin 100–199 meter. Utöver höghuset har man uppfört två sidobyggnader som tillsammans ramar in en gemensam, grön innergård. Promenadehuset och Kanalhuset, som de heter, är 10 våningar höga och byggda i terrasser nedåt, vilket gör att hela bebyggelsen anpassar sig efter omgivningen.

Entrén välkomnar

Entrépartierna till bostäderna ligger i marknivå fördelade mellan de två lägre byggnaderna och själva fyren. Skalan är mycket tillmötesgående för boende och gäster med ett vindfång indraget i fasaden. Detta ramar tydligt in entrépartiet och ger skydd mot vind och vatten. Det finns många rabatter runt entréerna. Som boende har man tillgång till en bastu i bostadshuset och alla har tillgång till badbryggan precis utanför.

För att få en behaglig akustik har man valt att använda Troldtekt i entrépartier, korridorer, trapphus och bostadshus. Vid bostadshuset är taket naturgrått, medan de övriga rummen har vita tak som framhäver den varma jordfärgen som används på många väggytor.