Hållbara bostäder

De 40 lägenheterna som är fördelade på fem byggnader utgör ett litet samhälle runt ett gaturum där fokus ligger på gemenskap. Här finns bostäder för unga och för familjer som har flyttat in i ”Framtidens hållbara allmänna bostäder”.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ritkontoret Vandkunsten vann 2014 tävlingen om det nya bostadsområdet Lisbjerg Bakke, där nyckelorden är hållbarhet och trä. Vandkunsten har många års erfarenhet av att bygga bostäder och experimenterar ofta med nya bostadsformer och material.

Lisbjerg Bakke är uppfört i 3–4 våningar med ett byggsystem i massivträ och obehandlade träfasader. Fördelarna med att bygga i trä är många, och hållbarhetsaspekterna spänner från en lägre energiförbrukning till ett framtida bättre byggsätt. De fem bitarna är: träbaserat byggsystem, reversibel byggteknik, klimatanpassad typologi, ägande och gemenskap samt överskott.

Arkitekturen är mycket tillmötesgående med variation i byggnadsstorlekar och med fina mellanrum mellan byggnaderna. Entrépartierna är tydligt markerade och lägenheterna har stora fönsterpartier som vetter i flera riktningar. Utsikten från lägenheterna är en stor kvalitet för området.

Få men fina material

Fasaderna är av obehandlat trä och kommer med tiden att patineras. Det är ovanligt i Danmark, men Vandkunsten ser gärna att materialen får patineras. På insidan i lägenheterna har man använt korslimmade träplattor på ytterväggarna, vilket dels ger en robust yta, dels ett gott inomhusklimat.

I den första byggnaden är markplanet inrett som en gemensamhetslokal där man har använt vita Troldtekt-akustikplattor med inbyggda Troldtekt belysningsarmaturer. Här är akustiken i fokus, liksom i trapphusen där vitmålad Troldtekt tillsammans med vitlackerade trappräcken står i kontrast till de betonggrå, råa väggarna.