Maritim atmosfär och miljövänliga bostäder

Mellan himmel och hav ligger Midtermolen. De exklusiva lägenheterna vid DSB:s gamla färjeläge i Nyborg blev inflyttningsklara under hösten 2019 och är byggda för att uppfylla kraven för DGNB:s silvercertifiering.

Bra akustik och sunt inomhusklimat i hemmet med akustiktak från Troldtekt
Photo: Kuben Management

Frisk havsluft, utsikt över Nyborg och Stora Bält, ett arkitektritat hem i dokumenterat hälsosamma och hållbara material. Det är en del av vad Midtermolen i Nyborgs hamn erbjuder ägare och hyresgäster.

Byggherre är Pædagogernes Pension (PBU) med Kuben Management som rådgivare. SKALA Arkitekter har haft bostäderna på ritbordet och CJ A/S har agerat totalentreprenör för projektet, där bland annat gavlarnas struktur har tydliga referenser till båthus och maritima miljöer.

De 62 bostäderna är fördelade på två huvudbyggnader med tre respektive fyra våningar. 52 bostäder är hyresrätter, medan de 10 takvåningarna är bostadsrätter. Gemensamt för dem alla är den fantastiska utsikten över både land och hav.   

Byggt för DGNB-certifiering

Midtermolen är byggt för att uppfylla kraven för DGNB:s hållbarhetscertifiering på silvernivå. Certifieringen fokuserar bland annat på miljöpåverkan under hela byggnadernas livscykel.

– När vi arbetar med DGNB-certifiering tittar vi på projektets sociala, ekonomiska och miljömässiga kvalitet, och dessa tre aspekter väger lika tungt. Nyckelordet är kvalitet – vi ska bygga hållbart och använda material med lång livslängd. Det handlar dock lika mycket om att bygga hälsosamma bostäder där människor trivs och där drift- och förbrukningskostnaderna hålls nere, säger Mike Staunstrup, chefsrådgivare på Kuben Management.

Han har arbetat med att kvalitetssäkra projektet och se till att byggnaderna håller längre.

Tue Bo Nielsen på CJ A/S berättar att certifieringen ställer högre krav på både material och underleverantörer.

– Miljön har av naturliga skäl varit central i det här projektet. Certifieringen är resurskrävande eftersom vi noggrant måste dokumentera att vi använder rätt material, att byggarbetet utförs på rätt sätt m.m. Samarbetet mellan alla parter har fungerat mycket bra under hela processer, säger Tue Bo Nielsen, projektledare på CJ A/S.

Troldtekt påverkar positivt

Troldtekts akustiktak bidrar till att flera av kriterierna för DNGB-certifiering har uppfyllts. Det handlar om bland annat inomhusklimat, miljöpåverkan, akustik och brandskydd. Eftersom produkten är så väldokumenterad är den dessutom lättarbetad när det är dags att räkna certifieringspoäng.

– Valet föll på Troldtekt eftersom detta tak ger avsevärt bättre akustik jämfört med till exempel gipstak. När det är högt i tak blir ljudet ofta en utmaning, och i takvåningarna är det öppet till nock. Därför har vi lagt ner stor möda på att hitta en lösning som ger bra akustik, säger Tue Boe Nielsen.