Gemenskap som gemensam nämnare

Det nya studentboendet PFA Kollegiet i Odense, med plats för 298 studenter, är utformad som en åtta med den sociala samvaron i centrum. Studenterna bor i boendegrupper, med delat kök som därmed också blir en mötesplats för respektive grupp.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Med anledning av fondens 100-årsjubileum har PFA Pension tagit initiativ till att bygga studentbostäder i landets fyra största städer. Studentbostäderna är i huvudsak till för PFA-kundernas barn och barnbarn. För studentboendet utgör gemenskap, lärmiljö och hållbarhet grundläggande element i designprocessen och i den färdiga byggnaden.

I Odense stod det första studentboendet klart 2020 och det är byggt i enheter med klassiska studentrum som delar kök och allrum. Arkitema har ritat studentboendet och har på ett exemplariskt vis inarbetat de tre grundelementen i alla nivåer i byggnadskonstruktionen.

Utemiljöerna mellan byggnaderna och på de utvändiga gångbroarna är designade så att de inbjuder till socialt umgänge, möten och större arrangemang. Boendegrupperna har även terrasser eller balkonger i anslutning till köken, där man kan umgås och mötas.

DGNB-certifierat

Studentbostäderna är fördelade på två sammanbyggda block i fyra våningar, där varje boendegrupp delar kök, matplats och tv-rum. Det säkerställer en social samvaro, både utomhus och i respektive boendegrupp. I hjärtat av PFA-studentboendet finns även en del gemensamma funktioner för de boende. Här har man tillgång till möteslokaler och mer öppna miljöer där de boende kan mötas i studiegrupper eller annan studiefördjupning.

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar både social hållbarhet och alla val inom byggmaterial, montering och inomhusklimat. Troldtekt-taken i alla gemensamma rum och gemensamma funktioner är ett fint exempel på ett material som är robust, har minimal miljöpåverkan och en positiv effekt på inomhusklimatet, inklusive akustiken.

Byggnaden är DGNB-certifierad på guldnivån, vilket ställer höga krav på byggnadens avtryck under längre tid och på vad som görs för att de som bor här ska trivas.