Kreativa och hållbara idéer går hand i hand

Bostadsområdet Rådhuslunden har fått sitt namn efter platsens tidigare funktion. Smørums Rådhus har byggts om till bostäder och dessutom har man adderat bostäder ovanpå rådhusets tre flyglar.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. bostadsbyggnader
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Det allmänna bostadsbolaget Domea har fått ett annorlunda område med lägenheter runt det tidigare rådhuset. De sammanlagt 86 bostäderna i Rådhuslunden är fördelade på befintliga byggnader, lägenheter byggda ovanpå byggnaderna och bredvid. Tillsammans bildar de ett fint och sammanhängande bostadsområde i en grön park.

Det tidigare rådhuset är 36 år gammalt och har en speciell arkitektur med rött tegel och betongsten. De befintliga bärande delarna har också bevarats och var vägledande för hur områdets 24 lägenheter med egna trädgårdar eller terrasser skulle utformas.

Lägenheterna, som alla ligger på bottenplan, är utformade med ett särskilt fokus på optimal tillgänglighet och extra god rymlighet. Här har man använt vita Troldtekt-tak, som ger bostäderna en behaglig akustik.

Rådhuset som grund

Hela Rådhuslunden har byggts med hållbarhet i åtanke. Det är generellt ett hållbart val att använda sig av befintliga byggnader, vilket som här ger en annorlunda bebyggelse. Byggnaden har renoverats enligt passivhusprincipen. Rådhuset utgör också grunden för de 23 lägenheterna ovanpå.

Bjerg Arkitektur arbetar mycket målinriktat kring hållbarhet och i Rådhuslunden låg fokus på att bygga de nya byggnaderna i lätta trämoduler som är effektiva att tillverka och uppföra. De nya bostäderna är byggda som kompakta och flexibla bostäder med egna balkonger eller trädgårdar.