Matsal med grafisk prägel

Aleris-Hamlet Privathospital i Søborg har fått sin personalmatsal renoverad, och det är framför allt de nya Troldtekt line akustiktaken och belysningen som ger rummet en helt ny och modern karaktär.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sjukhusbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

I de tidigare tv-studiorna på Danmarks Radio i TV-Byen ligger ett av Aleris-Hamlets privatsjukhus, där många typer av operationer och undersökningar utförs. Tack vare en större ombyggnation av huset har medarbetarnas matsal fått en ny placering, samtidigt som man skapat nya operationssalar.

I den nya matsalen har man också fått optimal akustik och belysning. Huset är uppbyggt som en samling gårdshus och matsalen ligger mitt i byggnaden med högt sittande fönster. Matsalen har visuell kontakt med gångvägar på två sidor, vilket ger en indirekt utsikt över en innergård.

Elegant helhet

Nya Troldtekt line akustiktak går i riktning från fönstren i ena änden till den andra änden och understryker därmed rummets storlek och ger det en egen karaktär. Linjerna i Troldtekt-plattorna gör att takplattorna, och därmed hela takytan, smälter samman till en sammanhängande enhet. Korridoren längs med matsalen, som endast separeras av glasväggar från matsalen, blir också en del av matsalen genom att vara en del av samma takyta.

Samma runda takarmaturer i svart används också i både matsalen och korridoren bredvid, vilket understryker känslan av ett sammanhängande rum. I matsalen och korridoren har Aleris-Hamlet också valt att sätta upp trälistväggar för att skapa motvikt till de många vita ytorna och för att utnyttja väggytan för ytterligare ljudreglering.