Den gröna Kimbrerparken

Bostäder, innergårdar och gemensamma ytor är förbundna med ett grönt utrymme fyllt av upplevelser. Bebyggelsen är både fint varierad och dynamisk, samtidigt som den fungerar som en säker och gemensam plats för de boende.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i hälsofrämjande arkitektur
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Mitt i staden Aars på Nordjylland ligger Kimbrerparken, och här fungerar hållbarhet och det gröna elementet som en enande kraft mellan staden och bostadsområdet. Det gemensamma huset i trä ligger intill vägen, medan de totalt 40 socialpsykiatriska bostäderna ligger i anknytning till detta, uppdelade i små längor runt gröna gårdar.

Bostäderna och det gemensamma huset är förbundna med stigar mellan träd och annan plantering. Helheten är ritad av totalrådgivarna Norconsult som har fokuserat på att skapa en igenkännlig och trygg miljö i en mänsklig skala.

Hållbarhet är ett nyckelvärde i hela bebyggelsen, och bostäderna är därför också DGNB-certifierade i guld.

Naturmaterial

Liksom bostäderna är det gemensamma huset byggt i två våningar och ramar in den stora terrassen med sin U-form, där det finns plats för många typer av aktiviteter. Det gemensamma huset är byggt i element av massivt trä som särskilt framträder inomhus, där alla ytor är av trä.

Taket är täckt med Troldtekt akustikplattor som ger en kontrast till träytorna, trots att även de består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror.

Längs gatan finns ett rum med dubbel takhöjd, vilket ger en fin förbindelse mellan våningarna och en bra spridning av dagsljuset. Mitt i huset ligger vardagsrummet, där det alltid finns kaffe i kannan. Det gemensamma huset innehåller också särskilda aktivitetsrum för musik, träverkstad, träning och andra fritidsintressen som de boende kan utöva tillsammans.

Träets varma yta och den goda akustiken, som säkerställs med hjälp av Troldtekt, ger en vänlig atmosfär för alla som använder huset.