Rådgivning på lika villkor

Mellan de höga byggnaderna som utgör Odense universitetssjukhus ligger Livsrum omgivet av ståtliga träd. Det är en välkomnande byggnad i mänsklig skala med behagliga material.

Troldtekt Livsrum SE
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Kræftens Bekæmpelse har tillsammans med Realdania etablerat flera Livsrum på olika platser i Danmark. Hit är cancerpatienter och anhöriga välkomna på samtal eller rådgivning både med och utan tidsbokning. De möter varken arbetskläder och receptionsdiskar utan istället både bekväma fåtöljer och kaffe på kanna.

Livsrum i Odense är sedan invigningen ett välfungerande och vackert hus som lever upp till de egna målsättningarna om att vara skulpturalt, levande och naturskönt. Bygget är i dialog med det omgivande landskapet och de dynamiska formerna och mänskliga proportionerna ger genklang i kroppen.

Huset är byggt kring ett stort gemensamt utrymme, Livsrum, som övriga rum knyter an till. En flytande planlösning knyter samman rummen och skapar ett integrerat hus, där det går att välja gemenskapen när andan faller på. Den skickliga balansen mellan gemenskap och avskildhet skapas genom att använda materialen på ett medvetet och dynamiskt sätt för att skapa kontinuitet och genom att skilja rummen åt med olika takhöjder.

Detta Livsrum mitt i huset har hög takhöjd och stora fönsterpartier medan de mer undangömda nischerna blir intima genom normal rumshöjd och inbyggda möbler. Troldtekttaken är klädda med vita lister som bidrar till stämningen i Livsrummet medan Troldtekt i naturträ och lister i lärkträ passar perfekt med träpanelerna i de anslutande rummen med lägre tak.

Betonggolvet är en hård yta som beskriver den flytande planlösningen. Som kontrast är Troldtekttaket ljudabsorberande och skapar en bra akustik och bidrar till husets trevliga och intima atmosfär. Byggnadens arkitektoniska huvuddrag är både exakt och flytande. De tre horisontala banden i betong, trä och metall ger en vacker och naturlig sammanflätning med landskapet och det ger genklang i kroppen. Ytornas struktur och byggnadens proportioner skänker ro och trygghet medan den genomgående planlösningen för tankarna till livscykeln.

Citat från arkitekten Mette Wienberg:
Arkitektur ska upplevas med alla sinnen. Ofta läggs tonvikten på det visuella men vi tycker att det är viktigt att arkitekturens ”ljudrum”, ”doftrum” o.s.v. blir en integrerad del av helheten. Därför har det varit en stor del av projektet att uppnå den rätta, lugnande ljudbilden. Taken från Troldtekt, byggnadens brutna väggar, planteringarna och träpanelerna tillsammans skapar en bra ljudmiljö.