Trygga omgivningar för vuxna med hjärnskador och psykisk ohälsa

På Lundebo hälsas man välkommen av en stor murad portal som också skyddar mot regn och sol. I portalens tak finns Troldtekt akustikplattor monterade i färgen naturträ och som fortsätter in i foajén, vilket därmed sätter tonen för atmosfären i resten av byggnaden. Detta är arkitektur för människor, och materialen har valts med omsorg och för att stödja idén om en trygg och trivsam miljö för personer med särskilda vårdbehov.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Thomas Mølvig

De boende har oftast så kallade traumatiska hjärnskador, men vården på Lundebo riktar sig också till personer med psykiska sjukdomar och specifika former av demens. Här finns totalt cirka 170 anställda inom berörda yrkesgrupper som bland annat jobbar med rehabilitering, träning och terapisamtal.

Vardagen ska vara meningsfull och därför arbetar några av de boende i en skyddad verkstad på stan eller på Lundebo. Ofta bor patienterna på institutionen i flera år och därför har man lagt stor vikt vid att göra miljön så hemtrevlig som möjligt.

Bostäder med egen ingång och terrass

De 59 nya bostäderna med serviceytor ersätter det befintliga boendet som hade blivit omodernt. Uppförandet, inklusive rivning, genomfördes i etapper och det var en logistisk utmaning att få vardagslivet att fungera på ett bra sätt under byggtiden. De fyra nya bostadsgrupperna heter Birkegården, Rønnegården, Bøgegården och Lærkegården. Dessa mindre enheter är återigen indelade i två samvarogrupper för de boende som bor närmast varandra.

Lägenheterna är på 75 m2 fördelade på två rum, eget badrum och toalett, samt förråd med gott om plats för en elskoter m.m. En flexibel rumsindelning gör det dessutom möjligt att ändra storleken på sovrummet och därmed säkerställa tillgänglighet för t.ex. en rullstol och anpassa lägenheten till respektive boende. Alla bostäder har egen ingång och en mysig liten trädgård med terrass.

Serviceutrymmen och sällskapsrum är ljusa och trivsamma och det finns gott om plats för rullstolar överallt. Limträbalkar och träpelare bidrar tillsammans med Troldtekt akustiktak till att ge ”värme” till rummen.