Attraktiv samlingsplats

Regionshospitalet Gødstrup nära Herning håller på att färdigställas samtidigt som den separata NIDO-byggnaden är redo för inflyttning. Arkitema har varit arkitekter för NIDO-byggnaden, men ingår också i konsortiet bakom Gødstrup Hospital.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i vårdbyggnader
Photo: Helene Høyer Mikkelsen

NIDO-byggnaden är fysiskt kopplad till det blivande sjukhuset men är en egen oberoende enhet som utgör en plattform för en gemensam, attraktiv forsknings-, utbildnings- och lärmiljö där kunskapsdelning och kopplingen till praxis är av största vikt. Den vackra byggnaden med ett brett utbud av moderna faciliteter fungerar som en mötesplats och kunskapsutbyte för människor tvärs över olika ämnesområden och specialiteter i det somatiska och psykiatriska hälso- och sjukvårdssystemet.

Från utsidan är byggnaden klädd i samma mörka tegel som sjukhuset men utmärks av ett stort genomgående atrium som utifrån upplevs som ett fönster mot ett levande hus. Atriumet är NIDOs huvudrum med en amfitrappa i rummets bredd. Det är ett stort, flexibelt rum som kan användas för många typer av evenemang, men även för informella möten och social samvaro. Det genomgående rummet betonas arkitektoniskt av att man använt avlånga takfönster och valet av vita Troldtekt akustikplattor i hela taket, vilket ger rummet ett råare utseende.

Många olika material

För alla som använder NIDO-byggnaden finns det utöver kontor även utrymmen som laboratorier, biobank, undervisningslokaler, vårdsalar och konferensrum. Arkitema har lagt vikt vid att skilja mellan rummen samtidigt som arkitekturen talar samma språk som själva sjukhuset.

En rund aula bredvid NIDO-byggnaden fungerar som en multihall, där vit, ultrafin Troldtekt också har använts i det runda taket. God akustik är förutsättningen för en väl fungerande aula.

NIDO har en känsla av nordisk elegans tack vare användningen av betong, glas och trä, samtidigt som en del färger har använts för att markera särskilda områden vid exempelvis kontoren och de större undervisningsrummen för att ge respektive rum en egen karaktär.