Äldreboendet Othello

En cirkulär lösning med inspiration från Globe Theatre i London löste elegant problemet med en hög ljudmiljö på äldreboendet Othello i Fredericia. Den omväxlande byggnaden ger alla boende utsikt över innergården.

Troldtekt, vårdcentral Othello
Photo: Thomas Mølvig, architect

En unik arkitektonisk upplevelse ligger vackert integrerad i en liten naturskog i centrala Fredericia. Den cirkulärt konstruerade byggnaden som dyker upp bland skogens träd heter Othello och har fått sitt namn efter Shakespeares berömda Globe Theatre i London. Den gemensamma nämnaren för de båda byggnaderna är den runda formen med ett inre rum. I äldreboendet är det en avskärmad innergård där bullret från motorvägen i närheten stängs ute.

Rund form minskar bullret

– Placeringen mellan järnvägen och den inre ringvägen innebar en hög bullernivå. I samarbete med ingenjören och entreprenören kom vi fram till att den runda formen är en okonventionell lösning som löser bullerproblemet. Den cirkulära planlösningen är inte formalism utan det är en nödvändig lösning och därmed väldigt pragmatisk. Samtidigt följer den skogens vackra välvda form och blir en signaturbyggnad i området, säger arkitekt MAA Ib Valdemar Nielsen från CUBO Arkitekter A/S.

Enkelt och omväxlande

Det nedersta av de sex våningsplanen är mer transparent med sina stora öppna glaspartier varvat med stängda mörka fasadpartier. Här finns bland annat café, administration, storkök och en korridor som delar upp planet i en yttre och en inre cirkel. De övriga fem våningsplanen är i princip identiska och består av bostäder och uppehållsrum. I nästan alla gemensamma utrymmen har Troldtekt använts för att skapa en behaglig ljudmiljö och de mörka plattorna ger en visuell enhetlig effekt.

Altaner ger ökad aktivitet

– Vi har strävat efter att skapa ett levande boende fritt från det traditionella institutionsspråket. Det är inte långa enformiga korridorer utan en omväxlande planlösning som hela tiden erbjuder utsikt över innergården. Det gör det enkelt att orientera sig även om byggnaden är ganska stor. Från det gemensamma utrymmet finns en utgång till en stor altan som vetter mot den stora innergården. De stora altanerna erbjuder en möjlighet till aktivitet i vardagen, säger Ib Valdemar Nielsen.